Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor Komentarze do tematu: "Wyprawy ROWEROWO-kolejowe"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 02.02.2005 22:30:18
Tutaj podnieceni ka¿dym wypadem mo¿ecie przelewaæ swe mysli na serwer...smiley
P.s. Zaczyna byæ cool..smiley


Co¶ na zachêtê....


WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY


Tutaj mo¿ecie oblukaæ zdjêcia rowerowe w WPN: http://www.awm-cyklo.pub.pl/awm_cyklo/aktualnosci23_zdjecia_wpn.html


A tutaj wra¿enia bikerów: http://www.bikeboard.com/atlas.php?op=StoryView&id=36


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 04.02.2005 11:11:07
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu: "Wyprawy ROWEROWO-kolejowe"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 14.02.2005 11:11:42
Kurde, jak widzicie pogoda nas nie rozpieszczasmiley
Mam nadziejê ¿e to siê wkrótce zmieni... B±d¼cie przygotowani na zmianê terminu tego wypadu do WPN. Gdyby siê okaza³o ¿e w któr±¶ niedziele bêdzie ³adnie to jedziemy. Nie ma na co czekaæ!
Siema


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu: "Wyprawy ROWEROWO-kolejowe"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 28.02.2005 13:00:13
Tak jak napisa³ Thomson przek³adamy wyjazd na nastêpn± niedzielê trzynastego marca...

Najwa¿niejsza sprawa to ¿eby do tego czasu zesz³o trochê ¶niegu bo tam w lesie nad jeziorami to zamiast przyjemno¶ci z jazdy bêdzie "kurwowanie"smiley

Gdyby pogoda siê nie poprawia³a (odpukaæ!!!), przesuwamy zawsze wyjazd o jedn± niedzielê w przód...

Siema!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu: "Wyprawy ROWEROWO-kolejowe"
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 11.03.2005 17:06:27
Czechuu napisa³:
W zwi±zku i¿ niestety termin 13.03.2005 z przyczyn niezale¿nych ode mnie nie pasuje mi, a bior±c na uwadze, ¿e bardzo chcia³bym z wami pojechaæ, wnosze interpelacje odno¶nie prze³o¿enia wyjazdu na termin 20.03.2004 zw³aszcza, ¿e dy¿urny synoptyk kraju zapowiada na ten termin znaczn± poprawê pogody, (oko³o 10 stopni C). Wiem ¿e wyskakuje z tym prawie w ostatniej chwili i nie wszystkim mo¿e to pasowaæ. Jest to tylko pro¶ba o rozpatrzenie mojego wniosku i przyjme ka¿d± decyzje.

ps.Do pro¶my dok³ada siê równie¿ T.Andrzejczak vel Predator, który w tym dniu te¿ nie mo¿e.

Pozdrawiamy.smiley
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu: "Wyprawy ROWEROWO-kolejowe"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 15.03.2005 20:55:35
Co¶ siê kurna nie mo¿emy wybraæ....
Teraz niedziela pracuj±ca a za tydzieñ ¶wiêta...
Czyli dopiero kwiecieñ zostaje...
Niech no tylko pogoda spróbuje co¶ spartaczyæ to......zabijesmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu: "Wyprawy ROWEROWO-kolejowe"
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 31.03.2005 13:54:27
budyn czy mozesz napisac kilka szczegó³ów odnosnie tego wyjazdu tzn. np. przewidywany czas powrotu
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu: "Wyprawy ROWEROWO-kolejowe"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 31.03.2005 16:19:14
Bzyk napisa³:
budyn czy mozesz napisac kilka szczegó³ów odnosnie tego wyjazdu tzn. np. przewidywany czas powrotu


Szczegó³y??? hmmm..

Dystans do przejechania to oko³o 80km. Teren jest dosyæ pagórkowaty. G³ównie przebiega wzd³u¿ doliny Warty i nad brzegami jezior...

Odwiedzimy min. dêby rogalinskie...

Powrót szacujê na godzinê 16:32 lub 17:32,(chyba zd±¿ymy na ten pierwszy poci±g) tak¿e w Gnie¼nie jeste¶my odpowiednio godzinê pó¼niej.
Koszt imprezy (czyt. transportu) to oko³o 20z³ ulgowy i 30z³ normalny bilet. Rower ju¿ oczywi¶cie wliczony.

To tyle

JO£

P.s. Zapowiada siê ponoæ 20 stopni csmiley Oby......


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu: "Wyprawy ROWEROWO-kolejowe"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 05.04.2005 08:41:44
Witam.

Wyjazd który siê nie odby³, zosta³ prze³o¿ony na przysz³± niedzielê.

Dokona³em ju¿ korekty w s±siednim temacie.

W zwi±zku z paroma pytaniami jak to bêdzie wygl±da³o i gdzie my w³a¶ciwie jedziemy tym poci±giem odpowiadam:

Wsiadamy w Gnie¼nie i wysiadamy na g³ównym w Poznaniu. Stamt±d rowerami do Parku pó¼niej wracamy na g³ówny do Poznania i oczywi¶cie ban± do Gniezna.

Trzymajcie siê!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu: "Wyprawy ROWEROWO-kolejowe"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 20.05.2005 20:16:24
Czas chyba na kolejny wypad. Proponuje Puszcze Zielonke...

JO£


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>