Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor KujawiaXC 2010 - 21 marca Ostromecko
Dr Kade
Uytkownik

Postw: 10
Miejscowo: Bydgoszcz
Data rejestracji: 21.01.07
Dodane dnia 10.03.2010 22:08:19
W niedzielê 21 marca 2010 zapraszamy do Ostromecka na pierwsz± w tym roku edycjê zawodów Kujawia XC 2010 oraz na zawody dla dzieci Czar Dwóch Kó³ek MTB. Patronatem honorowym oba cykle obj±³ Prezydent Miasta Bydgoszczy. Zawody organizujemy dziêki go¶cinno¶ci Miejskiego O¶rodka Kultury gospodarza piêknego Zespo³u Pa³acowo-Parkowego.

Trasa jak zwykle w przypadku KujawiaXC bêdzie niezwykle atrakcyjna technicznie. Najlepsi zawodnicy otrzymaj± atrakcyjne nagrody (nie tylko rowerowe) dla najlepszej trójki w ka¿dej kategorii wiekowej. W klasyfikacji generalnej ca³ego cyklu Kujawia XC Juniorzy i Elita Mê¿czyzn walcz± o nagrody finansowe o ³±cznej warto¶ci 1800 PLN. Wy¶cig Elity trwaæ bêdzie minimum 90 minut.
Dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat organizujemy w tym roku kultowy CZAR DWÓCH KÓ£EK MTB r11; dzieci ¶cigaæ siê bêd± po parkowej alejce na rowerach ró¿nych typów (dopuszczamy start rczteroko³owcówr1smiley ale koniecznie w kaskach. Ka¿dy uczestnik otrzyma pami±tkowy medal i siatkê pe³n± upominków od licznych sponsorów r11; zapisy przez stronê zawodów.

Szczegó³y (Regulaminy, Kontakt) znajduj± siê na stronie internetowej zawodów: www.kujawiaxc.pl

W imieniu organizatorów zapraszam w Pierwszy Dzieñ Wiosny do malowniczego Ostromecka!


Bydzia Power Bike Team
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: KujawiaXC 2010 - 21 marca Ostromecko
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 10.03.2010 23:10:34
Kto¶ sie wybiera ?
Kto¶ mi opowiada³ o fajnej, technicznej trasie na Kujawii, ale teraz nie pamiêtam czy to chodzi³o o Ostromecko czy o My¶lêcinek.
Nie to ¿ebym chcia³ startowaæ, ale ciekaw± trasê chêtnie bym sobie przejecha³ smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: KujawiaXC 2010 - 21 marca Ostromecko
Dr Kade
Uytkownik

Postw: 10
Miejscowo: Bydgoszcz
Data rejestracji: 21.01.07
Dodane dnia 11.03.2010 08:08:49
Obie s± ciekawe, ta w My¶lêcinku jest zdecydowanie trudniejsza, natomiast Ostromecko to piêkny Park, ale ma kilka niepowtarzalnych technicznych odcinków. Niestety jednak w tym roku z uwagi na zimê musimy czê¶ciowo zmieniæ trasê.


Bydzia Power Bike Team
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>