Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor Thule Cup W±growiec
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 05.10.2010 18:15:45
Czy kto¶ siê wybiera w niedzielê do W±growca na XC (prze³o¿ony fina³ z Wrze¶ni)? Je¶li bêdzie jaka¶ wiêksza grupa to mo¿na spróbowaæ zorganizowaæ oficjalny smiley wyjazd (drzwi ju¿ naprawione). Proszê o szybkie podjêcie decyzji.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Thule Cup W±growiec
Lisekkk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 112
Data rejestracji: 30.09.05
Dodane dnia 06.10.2010 03:28:24
Jestem chêtny jak mnie zabierzecie.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Thule Cup W±growiec
Szymon
Uytkownik

Postw: 25
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 17.05.10
Dodane dnia 06.10.2010 17:17:56
ja te¿ siê wpisuje ;D
www.szymonbereznicki.ludziesportu.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Thule Cup W±growiec
Lisekkk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 112
Data rejestracji: 30.09.05
Dodane dnia 08.10.2010 15:45:11
Co z wyjazdem.
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>