Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Strona 2 z 4 < 1 2 3 4 >
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Mariola
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.09.10
Dodane dnia 14.03.2011 10:10:13
Tak Matii ma racjê by³o nas 18!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 20.03.2011 19:34:36
A tak czeka³em czy kto¶ co¶ napisze smiley Nie da siê ukryæ, ¿e rower szosowy daje przewagê na takiej trasie jak dzisiaj. Osobi¶cie siê cieszê bo wreszcie noga zaczyna siê krêciæ. Ogólnie motywacja silna. Tym razem ¶wietna jazda Janusza. W przysz³ym tygodniu kilka osób wybiera siê do My¶lêcinka ale mam nadziejê, ¿e chêtnych na rynku nie zabraknie.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 20.03.2011 22:49:50
Witam my¶lê ¿e dzisiejszy trening by³ ca³kiem udany choæ nie ukrywam ¿e ciê¿ki.Ale jak wiadomo najtrudniej wygraæ z w³asnym os³abieniem my¶lê ¿e bêdzie lepiej jak siê uda do koñca wykurowaæ .Mi³o by³o zobaczyæ kilka nowych twarzy pozdrawiam wszystkich smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 08.05.2011 14:35:22
No to poje¼dzili¶my, w ekipie 6 osobowej pojechali¶my do Duszna i zrobili¶my ok 60km.

Straty:
-pompka
-2 dêtki (w tym jeden nigdy nie u¿ywany, dziurawy zapas wo¿ony od 2ch latsmiley)
-rozciêta opona
-krzywe ko³o ty³
-rama corratec superbow
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 08.05.2011 15:25:02
ohoho, to grubo smiley kto sie wypowie co siê sta³o?
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 08.05.2011 16:01:38
¿adnej gleby, ¿adnych strat w ludziach, po prostu je¼dzili¶my, a rowery siê stopniowo rozpada³y.
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 08.05.2011 19:24:47
Nie¼le..... tak to jest.... co raz d³u¿sze sztyce, wiêksze i dziwne k±ty ram, a przede wszystkim materia³ cieniutki i lekki!! no i je¼dziec swoje wa¿y - efekt widaæ. szkoda-pech!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 29.05.2011 13:11:27
Niedzielna jazda - g³o¶no zapowiada³ siê budyñ ¿e dzi¶ pojawi siê na Rynku i bêdzie stara³ siê wskrzesiæ stary sk³ad klubu.
Powiedzia³em sobie no nie muszê byæ - pe³na mobilizacja no i jazda na 11 na Rynek zaje¿d¿am jest Thomson i jeszcze dwóch nowych ( sorry jeszcze nie kojarzê z imienia i ksywy), czekamy i nikt wiêcej siê nie pojawia - Budyñ napisa³ eske " sorry odpadam,pilne sprawy?czyt.kacsmiley, a reszta klubowiczów wiadomym by³o ¿e po Skandii w Na³êczowie nikt nie przyjedzie.

Poda³em has³o jedziemy - Sokolniki - zobaczyæ tarczê olbrzyma (taki sobie kamyk na polu przyniesiony przez lodowiec - chod¼ tablica na miejscu g³osi³a ¿e jaki¶ tam diabe³ go rzuci³ bo by³ z³y.... co¶ tam co¶ tam, kamyk ma: 16,5m obwodu i 1,7m wysoko¶ci nad powierzchnie gruntu)
Zdeklarowa³ siê na jazdê zemn± tylko Thomson - koledzy szoszowcysmiley pojechali swoje.
Pojechali¶my pad³o prawie 40km ze zdumiewaj±ca jak na mnie ¶redni± 17km/h??
Dojechali¶my zobaczyli¶my zrobili¶my sobie foto, chcieli¶my te¿ zobaczyæ drewniany ko¶ció³ek w Sokolnikach - wjechali¶my na teren ale z plebani wyskoczy³ proboszcz i postanowi³ nas przegoniæ z rowerami
(chyba jeszcze nie s± na etapie "turysta nasz klient"smiley - dziwne by³o to ¿e na terenie ko¶cio³a znajdowa³y siê stojaki dla rowerów.
Stwierdzili¶my ¿e wycieczka by³a udana, zobaczyli¶my co¶ ciekawego w naszej okolicy - kto nie by³ niech ¿a³uje.

kilka fotek:


a tak jechali¶my:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wqihjbbmznlomcdr

Edytowane przez Matii dnia 29.05.2011 13:14:10
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Micor
Uytkownik

Postw: 30
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 27.09.09
Dodane dnia 29.05.2011 17:21:22
Fajne fotki. Heh Thomson chcia³ je¼dziæ tym kamykiem? smiley

A koledzy szosowcy czyt. Ja i Tomek(?) pojechali do Poznania pokrêciæ siê po malcie i do domu. W sumie wysz³o 127 km ze ¶redni± 24.2 km/h.
A ¿e mi po szosie pozosta³ niedosyt to pojecha³em na Cielimowo w teren, w sumie dzisiaj zrobi³em
151,5 km i ¶rednia 23.88smiley


¯ycie jest jak jazda na rowerze. ¯eby utrzymaæ równowagê musisz siê poruszaæ naprzód.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 30.05.2011 12:32:40
Matii napisa³/a:
Niedzielna jazda - g³o¶no zapowiada³ siê budyñ


Zgadza siê.. mea culpa.

¯eby nie by³o to roweru nie sprzeda³emsmiley Siê zgadamy jako¶ pó¼niej...

pzdr


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 04.06.2011 19:04:48
Jakie¶ plany na jutro?


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 05.06.2011 13:34:54
Jozzy, zagl±dasz tu czasem?

Kiedy wznowienie naszego "teamu"?

70 pyk³o po szosie, dzieki za wspolna jazde. Z przyczyn niezaleznych plany sie posypaly i zdjec nie ma......


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/

Edytowane przez kudlaty dnia 05.06.2011 13:36:36
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 05.06.2011 15:17:42
Dzisiejsza jazda by³a z przygodami i to niestety bardzo przykrymi.
Jecha³ z nami Sebastian, któremu podczas jazdy co¶ chrupnê³o w udzie i byli¶my zmuszeni wezwaæ karetkê, która przetransportowa³a go do szpitala. (dla tych którzy nie wiedz± - ³adnych kilka lat temu Seba mia³ bardzo powa¿ne z³amanie tej ko¶ci, wróci³ na rower dopiero w zesz³ym roku).
Rozmawia³em przez telefon z Seb± - prze¶wietlenie potwierdzi³o, ¿e dosz³o do jakiego¶ pêkniêcia w okolicy implantu, który scala³ ko¶æ po poprzednim wypadku. Konieczna bêdzie kolejna operacja. O szczegó³y nie wypytywa³em bo Sebie wyra¼nie ³ama³ siê g³os...nic dziwnego...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 05.06.2011 15:18:06
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 05.06.2011 17:09:32
Hej....mia³a byæ fajna niedzielna przeja¿d¿ka do Lednogóry pod rybê.
Trafi³ siê cholerny pech!!! takie zdarzenie daje du¿o do my¶lenia, czy warto by³o jechaæ, czy je¼dziæ po perypetiach sprzed kilku lat, czy t± drog± czy inna, czy mog³o siê to staæ czy nie.

Seba trzymaj siê!!!

p.s. sorry zdjêæ nie bêdzie

Edytowane przez Matii dnia 05.06.2011 17:26:12
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
marek_m
Uytkownik

Postw: 49
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 21.03.08
Dodane dnia 05.06.2011 18:05:05
Sebastian trzymam kciuki aby¶ szybko wróci³ do zdrowia.


marek_m
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Micor
Uytkownik

Postw: 30
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 27.09.09
Dodane dnia 05.06.2011 19:56:40
Ogromny, pieprzony pech. :/
Wracaj szybko do zdrowia Seba!


¯ycie jest jak jazda na rowerze. ¯eby utrzymaæ równowagê musisz siê poruszaæ naprzód.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 05.06.2011 20:10:28
Seba - trzymaj siê. Chcemy tylko dobrych wiadomo¶ci.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
Lisekkk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 112
Data rejestracji: 30.09.05
Dodane dnia 06.06.2011 05:27:11
Sebastian trzymam kciuki aby¶ szybko wróci³ do zdrowia.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 10.06.2011 18:36:21
Rozmawia³em z Sebastianem - s± dobre wie¶ci - uszkodzenie nie by³o bardzo powa¿ne, noga jest ju¿ poskrêcana na jak±¶ p³ytkê i Seba dzisiaj ju¿ na niej sta³, w przysz³ym tygodniu ma byæ wypisany do domu.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda 2011
bananok
Uytkownik

Postw: 18
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 30.06.10
Dodane dnia 15.06.2011 12:51:18
Hejka
Juz jestem w domku smiley
Dziêki za zainteresowanie mna niestety dawna bardzo powa¿na kontuzja da³a znaæ o sobie
Rower nie by³ bezpo¶rednia przyczyna dzieñ przed tym zdarzeniem zaliczy³em glebe ¿e nie mog³em przez pare minut siê podnie¶æ (nie na rowerzesmiley)i to chyba by³a g³ówna przyczyna a wypad na rowerek tylko dokoñczy³, ale my¶lê ¿e za 3-4 miechy bêdê juz biega³ ale da³o mi to do my¶lenia i do ¶cigania juz nie wrócê(bêdziesz mia³ Dareczku pewna osobe do pomocy na zawodach smiley), jedynie rekreacyjna jazdasmiley

pozdrawiam Seba


banan

Edytowane przez bananok dnia 15.06.2011 12:57:55
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 2 z 4 < 1 2 3 4 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>