Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor GP Wlkp w Maratonach MTB # Dolsk
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 17.04.2012 13:01:50
Ju¿ w najbli¿sz± niedzielê rusza cykl Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB 2012. Impreza odbywa siê w Dolsku.

Czy i tym razem oka¿e siê, ¿e nasze przedsezonowe plany spali³y na panewce, czy te¿ mo¿e wreszcie zbierzemy siê i pojedziemy ???
A tak a`propos - je¿eli chcemy je¼dziæ klubowo to mo¿e warto by³oby przedyskutowaæ kto i na jakim dystansie (bo to chyba nie jest obojêtne).
Ale jak znam ¿ycie to wracamy do mrocznych czasów "pospolitego ruszenia".
Proszê o deklaracje i sugestie dotycz±ce logistyki wyjazdu.

Pzdr smiley


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GP Wlkp w Maratonach MTB # Dolsk
Lisekkk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 112
Data rejestracji: 30.09.05
Dodane dnia 17.04.2012 14:45:33
Ja na pewno wybiorê siê Dolska. Je¿eli bêdzie transport chêtnie siê zabiorê. Jadê dystans MINI
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GP Wlkp w Maratonach MTB # Dolsk
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 18.04.2012 16:11:36
No to ¶wietnie - jest nas dwóch. Dru¿ynówka odpada, ale przejedziemy siê indywidualnie.
Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy deklarowali siê przed sezonem, a teraz dopad³ ich "kaszelek" lub jaka¶ inna obiektywna niemoc.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GP Wlkp w Maratonach MTB # Dolsk
marek_m
Uytkownik

Postw: 49
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 21.03.08
Dodane dnia 18.04.2012 17:41:04
Ja z synem te¿ siê wybieram na zawody do Dolska. Jedziemy dystans MINI . Je¿eli chodzi o transport to jedziemy z Arturem.


marek_m
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GP Wlkp w Maratonach MTB # Dolsk
rajdek
Uytkownik

Postw: 47
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 28.09.05
Dodane dnia 18.04.2012 19:31:46
spoko jadêsmileysmileysmileysmiley ale nie mia³em czasu wpisaæ i szczerze chcia³bym z kim¶ jechaæ ze wzglêdu na ecologiê czy ekonomiêsmiley generalnie chodzi o paliwo smiley
www Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GP Wlkp w Maratonach MTB # Dolsk
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 18.04.2012 19:32:15
Chcê jechaæ, ale to zale¿y od tego, czy zd±¿ê posk³adaæ sprzêt (chyba, ¿e kto¶ po¿yczy mi przerzutkê tyln± na 9 i sztycê 31,6 z zaciskiem). W zwi±zku z tym wolê nie deklarowaæ organizowania wyjazdu. Swoj± drog± je¶li mam za³atwiaæ busa, którym pojad± 2 lub 3 rowery, to wolê nie robiæ sobie k³opotu.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GP Wlkp w Maratonach MTB # Dolsk
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 18.04.2012 20:29:35
Ja akurat na edycjê do Dolska nie jadê, poniewa¿ jadê na do Warszawy na azs mtb cup, czyli na xc. Na kolejne edycje pewnie bêdê chcia³ jechaæ!

A skoro Dawid i ja siê nie deklarujemy to musicie siê sami dogadaæ i zorganizowaæ wspólny przejazd - przecie¿ to nie jest takie trudne, wystarczy wyj¶æ z inicjatyw±, chcieæ tego i siê dogadaæ!!

Edytowane przez Rudy dnia 18.04.2012 20:30:07
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GP Wlkp w Maratonach MTB # Dolsk
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 19.04.2012 20:32:25
To ja mo¿e dodam jeszcze jedn± radê: niech kto¶ siê zaoferuje, ¿e bierze samochód, poda do siebie numer telefonu i wtedy siê wszyscy razem dogadacie, bo milczeniem do niczego nie dojdziecie, przez co pojedzie (dla przyk³adu) 6 osób 4 samochodami, co nie ma sensu! Bo nie stworzy siê wtedy atmosfery, ciekawej otoczki, nie powstan± ciekawe tematy rozmów, no i koszt bêdzie wiêkszy!

Edytowane przez Rudy dnia 19.04.2012 20:33:09
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GP Wlkp w Maratonach MTB # Dolsk
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 19.04.2012 22:14:41
Na 99% jadê (dziêki ¿yczliwo¶ci kolegówsmiley) w zwi±zku z czym mogê spróbowaæ za³atwiæ wiêkszy transport. Te¿ siê raczej uda. Pytanie jak siê organizujemy, bo spokojnie za³adujemy 6-7 rowerów (8-9 pewnie te¿ ale ju¿ mniej spokojnie). W tym uk³adzie wystarczy jedna osobówka i wszyscy jad± luksusowo smiley i w miarê tanio. Proszê sobie przemy¶leæ sprawê.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GP Wlkp w Maratonach MTB # Dolsk
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 20.04.2012 06:45:40
No to super. Konkretnie deklaruj±c - poproszê o przewóz roweru i miejsce w busie. Na zawodach deklarujê tradycyjnie dystans mini.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>