Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor Powidz - 06-04-2014
herrmike
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 33
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 30.04.13
Dodane dnia 24.03.2014 10:30:52
Prezes wspomina³ o imprezie organizowanej przez Fecebook'ow± grupê "Rowerowe Gniezno".

czy kto¶ sie decyduje?
Je¿eli pogoda bêdzie sprzyjaæ krêceniu, mo¿na by siê pokazaæ jako klub.

Gdyby byli chêtni, to mogê siê podpytaæ, na czym polegaæ bêdzie wy¶cig (oczywi¶cie ten d³u¿szy dystans). Ale spodziwaæ siê powinni¶my raczej trasy turystycznej... smiley
Oczywi¶cie dojazd i powrót kolejk± w±skotorow± odpada - jedziemy rowerami.
Je¿eli udzia³ w rajdzie jest uzale¿niony od jazdy kolejk± to pewnie siê nie zdecydujemy.


linki w necie:
https://www.facebook.com/RoweroweGniezno

http://gkw-gniezno.pl/51/Aktualno¶ci.html
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Powidz - 06-04-2014
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 24.03.2014 14:21:24
Dosta³em e-maila nastêpuj±cej tre¶ci:

Szanowni Pañstwo

Mamy zaszczyt zaprosiæ Pañstwa do udzia³u Otwarciu sezonu rowerowego, które odbêdzie siê dnia 6 kwietnia 2014r. Zapraszamy do wziêcia udzia³u w tym nietypowym rajdzie. W za³±czniku przesy³amy oficjalny plakat, w którym znajd± Pañstwo wszystkie informacje odno¶nie wydarzenia. Jeste¶my otwarci na propozycjê z Pañstwa strony np. trasy rajdu itp.

W razie pytañ s³u¿ymy pomoc± !
Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnie¼nieñskiej Kolej W±skotorowej
tel. 609 354 890

Pozdrawiamy


PS. Nie wiem jak do³±czyæ grafikê


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Powidz - 06-04-2014
Uqasz
Uytkownik

Postw: 27
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.12.13
Dodane dnia 02.04.2014 06:23:16
Czy kto¶ jest zainteresowany z klubowiczów tym rajdem? Czy ewentualnie jakie¶ inne plany weekendowe...

Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Powidz - 06-04-2014
herrmike
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 33
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 30.04.13
Dodane dnia 03.04.2014 04:50:43
Niestety nie otrzymali¶my odpowiedzi czy udzia³ uzale¿niony jest od przejazdu kolejk± w±skotorow±.
Ja sobie odpuszczam ten "Rajd".
Na pewno w niedzielê bêdzie jaki¶ spontan na innej trasie.
Proponujê pisaæ na Facebooku na "gnie¼nieñskich ustawkach rowerowych"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Powidz - 06-04-2014
herrmike
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 33
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 30.04.13
Dodane dnia 03.04.2014 19:04:01
Organizatorzy przesunêli w³a¶nie datê imprezy na 2 maja. Czyli temat mo¿emy na razie zamkn±æ.
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>