Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor Maraton - Wyrzysk - GOGOL
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 11.06.2014 14:46:24
Proszê o wpisanie siê osób chêtnych na wyjazd smiley
www.gpmtb.pl

Pozdrawiam

Edytowane przez Rudy dnia 11.06.2014 14:47:25
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Wyrzysk - GOGOL
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 11.06.2014 17:04:58
Niestety po raz kolejny w niedzielê nie mogê - tym razem obowi±zki s³u¿bowesmiley.
Ale ...
Panowie mam uprzejm± pro¶bê, któr± przyjmijcie jako zasadê. Sprawa dotyczy p³atno¶ci. Jak ju¿ bêdzie wiadomo ile osób jedzie to bardzo proszê o info. Wówczas zrobiê jeden przelew dla kogo¶, kto po prostu zap³aci za wszystkich i bêdzie z g³owy smiley.
Tak jak jest do tej pory, to przyznajê jest to trochê upierdliwe - jednym przypomina siê szybciej innym pó¼niej i tak sprawa p³atno¶ci ci±gnie siê praktycznie przez ca³y sezon. Trochê to uci±¿liwe.
S±dzê, ¿e tak bêdzie czytelniej i sprawniej smiley.
Oczekujê wiadomo¶ci (e-mail, SMS) ju¿ teraz. Oczywi¶cie za ka¿dym razem proszê podaæ dane do przelewu (nr konta)

Pzdr - i ¿yczê powodzenia.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Wyrzysk - GOGOL
marek_m
Uytkownik

Postw: 49
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 21.03.08
Dodane dnia 11.06.2014 17:16:22
Jedziemy z Kamilem


marek_m
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Wyrzysk - GOGOL
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 11.06.2014 19:58:53
Listê zamykam jutro wieczorem! Wtedy Darku dostaniesz ode mnie maila.
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Wyrzysk - GOGOL
Uqasz
Uytkownik

Postw: 27
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.12.13
Dodane dnia 12.06.2014 07:29:29
Jade
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Wyrzysk - GOGOL
rajdek
Uytkownik

Postw: 47
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 28.09.05
Dodane dnia 12.06.2014 19:28:15
Te¿ jadê ,ale widzimy siê na miejscu w niedzielê rano smiley
www Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>