Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor Dolsk 12.04.2015
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 03.04.2015 09:56:56
Cze¶æ!

Wielkopolskie maratony w koñcu ruszaj±!
Proszê o deklaracje osób, które s± zainteresowane wspólnym wyjazdem. Wyje¿d¿amy w niedzielê rano. Wiêcej informacji podam wkrótce. Transport zorganizowany bêdzie dla ka¿dego smiley
Strona organizatora: www.gpmtb.pl

Listê zamykam w ¶rodê 08.04.

Osoby które ju¿ siê zadeklarowa³y:

1. Paulina Cabanek
2. Artur Lisiecki
3. Radek Hulewicz
4. Dawid Marosz
5. Tomek Wachowiak
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dolsk 12.04.2015
Uqasz
Uytkownik

Postw: 27
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.12.13
Dodane dnia 03.04.2015 09:59:40
Jade
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dolsk 12.04.2015
herrmike
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 33
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 30.04.13
Dodane dnia 03.04.2015 10:10:37
7. Micha³ Bednarek
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dolsk 12.04.2015
Methos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 45
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 11.10.13
Dodane dnia 03.04.2015 10:27:19
8. Daniel Curul
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dolsk 12.04.2015
marek_m
Uytkownik

Postw: 49
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 21.03.08
Dodane dnia 03.04.2015 10:52:22
Ja i Kamil jedziemy.smiley


marek_m
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dolsk 12.04.2015
Szymonw
Uytkownik

Postw: 2
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 26.01.15
Dodane dnia 03.04.2015 13:20:21
11. Szymon Waliñski
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dolsk 12.04.2015
rafcio
Uytkownik

Postw: 28
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 24.03.13
Dodane dnia 03.04.2015 15:14:43
Jestem z wami nr. 12 .Ober Rafa³smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dolsk 12.04.2015
Methos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 45
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 11.10.13
Dodane dnia 07.04.2015 07:50:04
Na pro¶bê Tomka Romañskiego wpisujê chêtnego: Tomka Romañskiego smiley (chyba MEGA bêdzie jecha³ smiley )
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dolsk 12.04.2015
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 08.04.2015 10:14:32
To ¿eby ³adnie wygl±da³o dopiszê jeszcze:
14. S³awek Wo¼nicki
15. Witek Wo¼nicki

Oby na kolejne maratony frekwencja za bardzo nie spada³a smiley
Wiêcej informacji co do niedzieli podam wkrótce.
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dolsk 12.04.2015
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 08.04.2015 20:24:47
Na chwilê obecn± na wyjazd chêtnych jest 16 osób - gdyby kto¶ chcia³ jeszcze do³±czyæ to nie bêdzie to problemem, bo s± jeszcze miejsca.

Poni¿sza tabela przedstawia aktualny stan rzeczy:


Zbieramy siê w niedzielê o 7:00 na parkingu przy firmie satpol, ul. Roosevelta 53 (http://satpol.pl/kontakt/). Na miejscu bêdziemy wystarczaj±co wcze¶nie, aby wszystko na spokojnie za³atwiæ i wypiæ dobr± kawê smiley

Do zobaczenia!
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dolsk 12.04.2015
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 09.04.2015 06:01:14
Proszê jeszcze o to, aby ka¿dy zabra³ co¶ do zabezpieczenia rowerów podczas transportu. Koce, pianki itp.
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>