Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Kalendarz - 2010
Kalendarz: Miesic | Rok
Szukaj | Nowe wydarzenie
Moje: Wydarzenia | Rejestracje
O...

Rok: < <

Stycze | Luty | Marzec | Kwiecie | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpie | Wrzesie | Padziernik | Listopad | Grudzie

Stycze
3. - Noworoczne Spotkanie GKKG

Luty
5. - ZEBRANIE GKKG
7. - CycloCross Wlkp. #1 - TKKF Poznañ
21. - GGPMTB #1 - CycloCross Wlkp. #2 - Wy¶cig Prze³ajowy
28. - CycloCross Wlkp. #3 - Dolsk

Marzec
21. - #1 Kujawia XC
28. - ThuleCup #1 - Puszczykowo

Kwiecie
25. - Eska Maraton #1 - Wroc³aw
- Skandia Maraton #1 - Chodzie¿

Maj
1. - Powerade Maraton #2 - Karpacz
3. - GGPMTB #3 - ThuleCup #2 - XC Gniezno
8. - Eska Maraton #2 - Zdzieszowice
9. - ThuleCup #3 - Z³otów
15. - Powerade Maraton #3 - Z³oty Stok
- LangTeam GP MTB #1 - Bielawa
16. - Skandia Maraton #2 - Bielawa
22. - Eska Maraton #3 - Wieluñ
23. - ThuleCup #4 - Cytadela
- Skandia Maraton #3 - Bia³owie¿a
29. - Powerade Maraton #4 - Szczawnica
- LangTeam GP MTB #2 - Na³êczów
30. - ThuleCup #5 - Oborniki

Czerwiec
5. - Eska Maraton #4 - Jelenia Góra
6. - GGPMTB #4 - Maraton Wlkp. #1 - Skoda Maraton MTB Gniezno 2010
12. - LangTeam GP MTB #3 - Olsztyn
13. - Skandia Maraton #4 - Olsztyn
19. - Eska Maraton #5 - Polanica Zdrój
- Powerade Maraton #5 - Miêdzygórze
20. - ThuleCup #6 - Chodzie¿
27. - Skandia Maraton #6 - Sopot

Lipiec
3. - Eska Maraton #6 - Piechowice
- Skandia Maraton #5 - Na³êczów
10. - ThuleCup #7 - Po³czyn Zdrój
11. - Maraton Wlkp. #2 - Po³czyn Zdrój
17. - B³êkitna Pêtla
- Eska Maraton #7 - Tarnów
18. - Skoda Maraton MTB Gniezno

Sierpie
1. - Eska Maraton #8 - Kraków
- Powerade Maraton #6 - G³uszyca
7. - Eska Maraton #9 - ¦wieradów Zdrój
8. - Maraton Wlkp. #3 - Suchy Las
14. - Powerade Maraton #7 - Krynica
21. - ThuleCup #8 - Jarocin
29. - Powerade Maraton #8 - Kraków
- ThuleCup #9 - Dziewicza Góra

Wrzesie
5. - Eska Maraton #10 - Swarzêdz/Poznañ
11. - Powerade Maraton #9 - Rabka Zdrój
- LangTeam GP MTB #4 - Bia³ystok
12. - Maraton Wlkp. #4 - Leszno
- Skandia Maraton #7 - Bia³ystok
18. - Eska Maraton #11 - Ustroñ
- LangTeam GP MTB #5 - Szczawno Zdrój
19. - GGPMTB #6 - Dêbówiec
22. - Masa Krytyczna
26. - Maraton Wlkp. #5 - "Turystyka na Zmêczenie"
- Skandia Maraton #8 - Rzeszów

Padziernik
2. - Eska Maraton #12 - Karpacz
10. - Thule Cup #7 - W±growiec

Listopad

Grudzie
5. - ZEBRANIE KLUBOWE

22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>