Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
DH Trip - ?ar, Szczyrk Udostpnij
Nareszcie siê uda³o! Pierwszy w tym sezonie wypad na DH w góry zaliczony! Na g³ówny cel wybrali¶my zupe³nie dla nas now± miejscówkê - górê ¯ar w Miêdzybrodziu ¯ywieckim. Góra znana jest szczególnie w¶ród szybowników gdy¿ u jej podnó¿a znajduje siê Górska Szko³a Szybowcowa. Przepiêkne po³o¿enie w Beskidzie Niskim tu¿ przy jeziorze Miêdzybrodzkim i ¯ywieckim czyni t± miejscowo¶æ wart± odwiedzenia. Góry "wyrastaj±ce" z wody robi± du¿e wra¿enie... (ca³y artyku³)
Komentarze
budyn dnia 30 sierpie 2007 17:29:33
..hmm..wszystko ³adnie piêknie..pozdrawiam frirajderów gor±co ale.. cyt:"Pierwszy w tym sezonie wypad na DH w góry zaliczony!" a nad cytatem data 30 sierpnia.. nawet wliczaj±c opó¼nienie artyku³u wzglêdem wypadu, jakby ciutke pó¼no..smiley
thomson dnia 30 sierpie 2007 18:39:58
No niestety, tak wysz³o. Dlatego ca³o¶æ zacz±³em od s³owa 'nareszcie'. Oby to nie byl pierwszy i zarazem ostatni wypad w tym sezonie.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>