Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
WR za nami Udostpnij
Sezon 2008 uwa¿amy za oficjalnie rozpoczêty ! Pierwsze zawody w tym roku ju¿ za nami. Winter Race 2008 by³ ma³o zimowy, ale mo¿e dziêki temu na starcie stawi³o siê ponad 20 zawodników i jedna zawodniczka. Wyniki mo¿ecie zobaczyæ tutaj lub w panelu po prawej stronie, gdzie bêd± dodawane wszystkie informacje dotycz±ce Gniezno Grand Prix MTB. Kolejne zawody planowane s± na pocz±tek maja. Do zobaczenia !
Przypominamy, ¿e otrzymane numery startowe obowi±zuj± przez ca³y cykl Grand Prix i nale¿y je zachowaæ !
Je¿eli kto¶ ma ciekawe zdjêcia z Winter Race i chcia³by siê nimi podzieliæ to prosimy przes³aæ je na adres klub@gkkg.pl lub podaæ link.
Fotki by Karrlajn >tutaj
Fotki by Rudy tutaj
Komentarze
jOzzy dnia 11 luty 2008 19:42:11
Witam !
Przegl±daj±c zdjêcia i wyniki, odnios³em wra¿enie, ¿e impreza siê uda³a, zawodniczka i zawodnicy dopisali (jak na warunki gnie¼nieñskie), a humory po wy¶cigu dopisa³y wszystkim (no, mo¿e poza trzema pechowcami, którym sprzêt odmówi³ pos³uszeñstwa).
Gratulacje dla organizatorów i uczestników.
Panie bikerki - bierzcie przyk³ad z gigi i bierzcie aktywny udzia³ w nastêpnych wy¶cigach smiley
Panowie - tak trzymaæ smileysmileysmiley
sebekfireman dnia 12 luty 2008 08:58:57
http://img184.imageshack.us/my.php?image=img0934qe8.jpg - ogniskowa fotka z mojego aparatu
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>