Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Spotkanie Klubowe Udostpnij
No i po zebraniu. Trudno mówiæ o jakim¶ prze³omie, ale ju¿ sam fakt, ¿e uda³o siê na nam zebraæ jest krokiem naprzód.
Ustalili¶my, ¿e:
- GRUPA XC bêdzie siê spotykaæ w ka¿d± NIEDZIELÊ O GODZ. 10.00 NA RYNKU aby wspólnie je¼dziæ.
- Przy³±czamy siê do organizacji maratonu w Powidzu.
- W najbli¿szym czasie zostanie uruchomiony system e-mailowego powiadamiania cz³onków klubu o najwa¿niejszych sprawach.
- GKKG.PL pozostaje g³ównym miejscem "spotkañ", umawiania siê na jazdy, wyjazdy itd. Osoby, które jad± na jaki¶ maraton i np. maj± wolne miejsce w aucie zak³adaj± odpowiedni temat w dziale "Rozk³ad jazdy".

Je¿eli co¶ pomin±³em to dopiszcie w komentarzach ! Fotki ze spotkania.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>