Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
GKKG na powa?nie ... Udostpnij
Powsta³ pomys³, aby zaj±æ siê sprawami organizacyjnymi od podstaw czyli ... oficjalnego za³o¿enia klubu sportowego ! Aby tego dokonaæ potrzebne jest minimum 15 pe³noletnich osób. Proponowany termin spotkania pierwszych cz³onków-za³o¿ycieli to 29 marca (bez rowerów, godzina i miejsce do ustalenia).

Bardzo proszê, aby ka¿dy chêtny odda³ g³os w ankiecie na ten temat (obok).

Ps. Ja widzê kto jak g³osuje wiêc bez numerów, sprawa jest powa¿na ;)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>