Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Czas?wka-maj?wka (GGPMTB #2) Udostpnij
Kolejny wy¶cig z cyklu Gniezno Grand Prix MTB, a mianowicie CZASÓWKA-MAJÓWKA odbêdzie siê ju¿ 4 maja 2008 ! Tym razem równie¿ spotykamy siê w Jankowie Dolnym na parkingu O¶rodka Wypoczynkowego. Zapisy rozpoczn± siê o 10.30, start o 12.00.
- Trasa ok. 8-10km w terenie, raczej niewymagaj±ca specjalnego przygotowania fizycznego (le¶ne dukty, ¶cie¿ki, zjazdy i podjazdy).
- Zapoznanie z tras± odbêdzie siê na oko³o 1h przed startem i jest obowi±zkowe dla wszystkich startuj±cych !
- Kategorie: kobiety - open; mê¿czy¼ni - Elita (do 40 lat); mê¿czy¼ni - Masters (powy¿ej 40 lat).
- STARTOWE 5z³.
- Przypominamy, ¿e uczestników poprzedniej edycji obowi±zuj± te same numery startowe, które otrzymali poprzednio.
ZAPRASZAMY !
Komentarze
cup dnia 21 marzec 2008 00:05:16
Trochê szkoda, ¿e pokrywa siê z maratonem Mio w Zdzieszowicach, ale je¶li tam nie dojadê to siê pojawiêsmiley
sebekfireman dnia 22 marzec 2008 08:04:09
To bêdzie wy¶cig pamiêciowy? Bez oznakowania (obowi±zkowe zapoznanie z tras±)?
Rudy dnia 22 marzec 2008 08:10:04
Wydaje mi siê ¿e oznaczenia bêd± - w zesz³ym roku te¿ by³o zapoznanie siê z tras± przed wy¶cigiem
rajdek dnia 22 marzec 2008 08:24:58
Trasa bêdzie oznakowana z du¿± staranno¶ci± lecz krótki dystans oraz to ¿e ka¿dy jedzie sam , mo¿e prowadzic do b³±dzenia co mo¿e znacz±co wp³yn±c na wyniki . Brak przejazdu na którym¶ z punktów kontrolnych oznacza dyskwalifikacjê .
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>