Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
sobotnia jazda Udostpnij
Piêkne sobotnie popo³udnie. Nagle spokój zak³óca dzwonek komórki. W s³uchawce s³ysze g³os typa, który mi t± komórkê sprzeda³...dzwoni Matii. Po raz pierwszy od niepamiêtnych czasów to on wyci±ga mnie na rower, a nie ja jego. Szybki obiad, teamowa koszulka i ju¿ by³em gotowy do jazdy. Okaza³o siê, ¿e stawi³a siê prawie ca³a nasza, podwórkowa ekipa. Bez konkretnego planu ruszyli¶my przed siebie. G³ównie asfaltami w niez³ym tempie obskoczyli¶my Cielimowo, Arcugowo, Ko³aczkowo... W drodze powrotnej tempo "nieco" spad³o, ale wypad z ca³± pewno¶ci± zaliczamy do udanych. Z poobiedniej przeja¿d¿ki zrobi³o siê ponad 46km. Uda³o siê te¿ pstrykn±æ kilka fotek wy¿ej wspomnianym telefonem napotkanej przy trasie elektrowni wiatrowej. [Fotki tu]. Podczas wieczornego uzupe³niania p³ynów uda³o siê nam obliczyæ, ¿e koniec tego ¶mig³a porusza siê z prêdko¶ci± ok. 150km/h ! Ciekawostka taka, przyrodniczo-techniczna.
Komentarze
beny1111 dnia 27 kwiecie 2008 09:44:41
no ³adniesmiley Ja tak¿e sie wybra³em na przeja¿d¿kê i wyszed³ mi troszeczkê mniejszy dystans .Niestety do waszego tempa jeszcze muszê poæwiczyæ smiley pozdrawiam smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>