Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Czas?wka-Maj?wka 4.05.08 ! Udostpnij
4 maja 2008 odby³a siê kolejna impreza z cyklu Gniezno GrandPrix MTB. Na Czasówkê-Majówkê przyjecha³o 23 zawodników nie tylko z Gniezna. Tak jak planowali¶my najpierw odby³ siê objazd trasy, a nastêpnie starty w minutowych odstêpach. Trasa choæ krótka by³a do¶æ urozmaicona, ale niektórzy narzekali na dwukierunkowe odcinki. Najszybciej pokona³ j± Rados³aw Tec³aw uzyskuj±c czas poni¿ej 20 minut. Najszybszym gnie¼nianinem okaza³ siê Tomasz Wachowiak, który zwyciê¿y³ równie¿ w kategorii junior. Gratulujemy.
[pe³ne WYNIKI]


Zdjêcia bêd± pod koniec tygodnia. Przygotowywana jest równie¿ Klasyfikacja Generalna GGPMTB.
Komentarze
sebekfireman dnia 12 maj 2008 09:06:20
Tydzieñ siê skoñczy³ a zdjêæ nie widaæ smiley
thomson dnia 13 maj 2008 10:28:34
sorry chwilowo nie mam jak i kiedy tego ogarn±æ...
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>