Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
FR Udostpnij
Zapraszamy na stronê Poznañ Junior Freeriders gdzie znajduje siê relacja z dzisiajszej wizyty poznañskich freeraiderów w Gnie¼nie. Do obejrzenia jest te¿ kilka fotek z ich wyczynów.

Gnie¼nieñska grupa FR pogr±¿ona jest na razie w g³êbokim, zimowym ¶nie. Na szczê¶cie wiosna ju¿ siê zbli¿a. W tym roku trzeba wreszcie dotrzymaæ obietnicy i zorganizowaæ d³ugo oczekiwane skoki do wody. W zesz³ym roku nie uda³o siê nie z naszej winy - zdemontowali nam pomosty. By³ te¿ plan nocnego latania na "wulkanie", niestety z tego te¿ nic nie wysz³o. Mo¿e w tym roku siê uda. Gdyby co¶ mia³o siê dziaæ napewno przeczytacie o tym na naszej stronie.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>