Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Przerwa w nadawaniu Udostpnij
Jak zapewne zuwa¿yli¶cie przez ostatnie kilka dni nasza strona by³a niedostêpna. By³o to spowodowane przekroczeniem miesiêcznego limitu transferu, który wynosi 12GB/mies. Zdarzy³o siê to po raz drugi w historii. Sytuacja by³a dosyæ dziwna poniewa¿ odwiedzin strony wcale nie by³o wiêcej ni¿ zwykle, ale dnia 22 maja dzienny transfer by³ ponad 4 razy wiêkszy ni¿ przeciêtnie. Dlaczego? Nie wiem, mo¿e wy mi powiecie?

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>