Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
D?B?WIEC 2008 ! Udostpnij
DÊBÓWIEC 2008
ju¿ 29 czerwca !

Zapisy od godz. 11.00 w barze "Ró¿a" na ul. Orcholskiej. Wyjazd na start 11.40. Start o 12.00.
Kategorie: Kobiety, Junior, Elita, Masters. Op³ata startowa 5z³. Trasa nieco inna ni¿ w latach ubieg³ych, ale jak zwykle poprowadzona g³ównie le¶nymi drogami.

ZAPRASZAMY !


Zapraszamy równie¿ na objazd trasy Maratonu w Powidzu, który odbêdzie siê 22 czerwca o godz. 11.00. Wiêcej informacji na stronie www.rowerowypowidz.pl.
Komentarze
Skrabinho dnia 03 czerwiec 2008 15:59:05
A tak co do dêbowca, to ma kto¶ po¿yczyæ jaki¶ sprawny rower na ko³ach 26 tylko na ten jeden wy¶cig? Chetnie bym sie przejechalsmiley
Bombell dnia 04 czerwiec 2008 12:19:21
Nie wymiêkaj i na 24" jed¼ smiley Sie zachcia³o ma³ych kó³ek to teraz cierp cia³o co chcia³o ooo smiley
sebekfireman dnia 06 czerwiec 2008 10:47:27
Czy tu jaki¶ robot dzia³a ¿e a¿ 483 czytania tego newsa?
beny1111 dnia 06 czerwiec 2008 16:28:35
Sebek mo¿e tyle chêtnych przybêdzie na ten wy¶cig.A czytañ wci±¿ ro¶nie smiley pozdrower smiley
Rudy dnia 06 czerwiec 2008 19:35:30
Szkoda ¿e dêbówiec nie jest tydzieñ wcze¶niej, bo 29 nie ma mnie smiley
thomson dnia 07 czerwiec 2008 10:12:12
no to troche ci poleci po punktach w generalce... ale przynajmniej bedzie pó¼niej ciekawsza rywalizacja
Rudy dnia 07 czerwiec 2008 11:14:12
I w Powidzu te¿ mnie niestety nie bêdzie smiley
thomson dnia 07 czerwiec 2008 15:04:23
ojojoj no to juniorzy do boju! macie szanse dogoniæ Rudego! Co do Dêbówca to zapewniam, ¿e tym razem bêd± dyplomy, nie tak jak na czasówce...
Rudy dnia 20 czerwiec 2008 19:24:45
Jednak bêdê na dêbówcu smiley Rozumiem ¿e numery bêd± te same co w "cyklu"?
marek_m dnia 26 czerwiec 2008 08:23:25
Czy kto¶ mo¿e mi krótko opisaæ ten wy¶cig tzn (ile kilometrów czy ja jako 100% amator dam radê ??) smiley
thomson dnia 26 czerwiec 2008 09:17:09
Trasa ma zwykle nieca³e 20km, tym razem powinno byæ podobnie, chocia¿ trasa ma byæ nieco inna ni¿ zwykle. G³ównie s± to le¶ne drogi i ¶cie¿ki. Je¿eli nie popada to mo¿emy spodziewaæ siê du¿ej ilo¶ci piachu.
Marek - pewnie ¿e dasz rade, jed¼ swoim tempem i tyle. Polecam zdjêcia w galeriach z lat poprzednich, zobaczysz, ¿e to wy¶cig dla wszystkich!
marek_m dnia 26 czerwiec 2008 14:59:35
Dziêki za informacjesmiley nie wiem czy dam radê w piaskach a poza tym nie lubiê byæ ostatni . smileyjeszcze jedno pytanie ilu przewidujecie zawodników i czy du¿o jest takich amatorów jak ja ??
thomson dnia 26 czerwiec 2008 16:11:09
Ró¿nie to bywa³o, ale my¶le ¿e 40-50 osób to bêdzie max.
Pamiêtaj, ¿e to, ¿e kto¶ ma strój kolarski i dobry rower nie znaczy jeszcze, ¿e ma kondycjê lepsz± ni¿ ty. Przybywaj i sprawd¼ siê ! Koniecznie zapro¶ rodzinê i znajomych !
rajdek dnia 26 czerwiec 2008 19:35:20
trasê w tym roku(19,2km) wyznaczy³am g³ównie z my¶l± o amatorach i stara³em siê omin±c "piaskownice",a wykorzystac pofa³dowania terenu które s± w tej okolicy, nawet bêdzie asfalt ale w "szczytnym" celu . Start i meta bêdzie w tym samym miejscu mianowicie w miejscu mety z ubieg³ych lat. SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH !!!smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>