Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
My?lenice DH Udostpnij
Pierwszy w tym roku wypad w góry zaliczony. Grupa DH w mocno os³abionym sk³adzie (o ile grup± mo¿na nazwaæ dwie osoby) wyruszy³a na weekend do My¶lenic.
W My¶lenicach byli¶my ostatnio dwa lata temu i od tego czasu krajobraz na górze Che³m lekko siê zmieni³, g³ównie za spraw± nowopowsta³ej nartostrady. Na szczê¶cie szybko po³apali¶my siê o co chodzi i mogli¶my ¶mia³o pu¶ciæ klamki. Tras w My¶lenicach jest kilka w tym zarówno ca³kiem ³atwe jak i strome i bardziej techniczne. My upodobali¶my sobie szczególnie jedn±, która dawa³a nam mnóstwo frajdy. W sumie uda³o siê nam zjechaæ 11 razy co jest ca³kiem niez³ym wynikiem jak na tak krótki wypad. Strat w sprzêcie ani w ludziach nie by³o. Nakrêcili¶my za to kilka ujêæ do nowego filmu. Kilka fotek mo¿ecie zobaczyæ tutaj. Ruszajcie w góry bo warto !
Komentarze
Bombell dnia 23 czerwiec 2008 19:35:16
Fotki konkret no i czekam z niecierpliwo¶ci± na jaki¶ trailer nowego filmiku smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>