Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Klubowe wie?ci Udostpnij
Klubowe wie¶ci:
Wczoraj na Dêbówcu zapad³a decyzja, ¿e kontem, na które bêdziemy wp³acaæ sk³adki klubowe bêdzie specjalnie do tego celu otworzone konto osobiste zarejestrowane na prezesa klubu - Darka. Tak jest ³atwiej i taniej. Kontrolê wp³ywów i wydatków przeprowadzaæ bêdzie Komisja Rewizyjna. Dzi¶ mamy ju¿ numer tego konta:
ING Bank ¦laski: 55105015201000009040867765

W dziale Artyku³y / O nas znajdziecie STATUT klubu oraz informacje o wysoko¶ci sk³adek.
Kolejn± okazj± do z³o¿enia wype³nionej deklaracji cz³onkowskiej bêdzie Maraton w Powidzu 13 lipca. Pod nieobecno¶æ prezesa deklaracje bêdzie zbiera³ thomson lub Matii.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>