Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Wyniki z Powidza Udostpnij
Wyniki Maratonu w Powidzu

MEGA     MINI

Komentarze
rradek1985 dnia 14 lipiec 2008 09:44:43
Kiedy bêd± fotki??smiley
thomson dnia 14 lipiec 2008 09:49:18
Proszê osoby, które robi³y zdjêcia o wrzucenie ich gdzie¶ i podanie tutaj linku. Tak bêdzie najszybciej.
Matii dnia 14 lipiec 2008 10:31:21
Na moje zdjecia nie liczcie- jednoczesnie nie da sie obstawiac trasy i robic zdjeci.(no i deszcz).
P.S. Gdzie sa osoby z GKKG (nie mowie o startujacych) lecz o tych do pomocy w organizcji, tych ktorzy tak pieknie stawili sie na jedno ze spotkan i zapowiadali pomoc. Nie bede ich wymienial z imienia.... ale dlaczego tylko mowia?
Gratulacje dla chlopakow z GKKG - niezle wyniki. Podziekowania i podziw dla £ukasza Putza
zaskar dnia 14 lipiec 2008 21:38:52
Chyba z wynikami z generalki jest co¶ nie tak!?!!!
Przecie¿ Andrzej F. by³ wy¿ej a ma mniej punktów ni¿ Radek;
Mo¿e co¶ przeoczy³em, ale nie wiem za co Krzysztof A. dosta³ 12 punktów bo przelecia³em wyniki dwa razy i nie znalaz³em - mo¿e siê mylê, wiêc mo¿e kto¶ to wyprostuje!
Na koniec wra¿enia - w sumie szybka jazda co potwierdzaj± czasy, szkoda tylko ¿e koñcówka trasy s³abo przypilnowana -nawet znaj±cy trasê z objazdu w jednym bardzo wa¿nym miejscu zw±tpi³ co kosztowa³o niestety nasz± grupkê 1-1,5 minuty. Prawdopodobnie zak³ócili¶my pla¿owiczom wylegiwanie siê przez co zniknê³o oznakowanie koñcówki trasy...
Pozdrowienia dla £ukasza i jego brata!
thomson dnia 14 lipiec 2008 22:04:11
Wszelkie w±tpliwo¶ci co do generalki proszê tutaj bez wahania zg³aszaæ.
Co do Andrzeja i Radka - z tego co ja widze w wynikach, jechali oni w ró¿nych kategoriach wiekowych, a punkty do generalki zdobywa siê za miejsce zajête w swojej kategorii (Radek by³ 5. w M22 a Andrzej 6. w M21 - tak wynika z wyników smiley
Krzysztof A. zaj±³ na mega 11. miejsce w open i 8. w M21 = 12pkt.
sebekfireman dnia 15 lipiec 2008 06:16:24
Czy¿by szykowa³y siê jakie¶ jeszcze wy¶cigi GGPMTB bo widzê ¿e w generalce 2 kolumny pozosta³y czyste smiley
thomson dnia 15 lipiec 2008 08:08:27
jasne! do koñca 2008r. jeszcze daleko wiêc nie widze sensu ¿eby koñczyæ zabawê ju¿ teraz. 1, 2, 3 a mo¿e 5 wy¶cigów przed nami...
zaskar dnia 15 lipiec 2008 14:35:50
rozumiem zasadê przyznawania punktów, tylko dlaczego kategorie wiekowe siê nie pokrywaj±? Wiem, ¿e to i tak nic nie zmieni w klasyfikacji ale w przysz³o¶ci na kolejnych cyklicznych imprezach trzeba bêdzie "dopasowaæ" kategorie;
Je¶li chodzi o kolegê z Pobiedzisk to sorki za przeoczenie - nie mog³em sobie przypomnieæ kolesia z poprzednich imprez! Pozdrawiam i gratulujê wyniku!
tobiasz0 dnia 16 lipiec 2008 07:50:23
zdjecia z powidza znajdziecie na www.dupciapupcia.com
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>