Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Spindleruv Mlyn DH Udostpnij
Po rozgrzewce w My¶lenicach przyszed³ czas na wiêksz± górê, d³u¿sz± i trudniejsz± trasê - Spindleruv Mlyn za nasz± po³udniow± granic±. Plan jak zwykle by³ ambitny i chêtnych by³o wielu - Ma³y, Skrzat, Hubson i ja. Z przyczyn "logistycznych" oddzieli³em siê od ekipy i do Spindla pojecha³em ju¿ w pi±tek rano z kolesiami z Poznania. Jak siê pó¼niej okaza³o by³ to strza³ w 10 bo gnie¼nieñska ekipa wcale nie wyruszy³a. Podobno przestraszyli siê prognozy pogody... no comments.
W pi±tek w Spindlu pogoda by³a przepiêkna, pó¼niej by³o troche gorzej, ale nie tak ¿eby zniechêca³o nas do jazdy. ... (czytaj wiêcej)
Komentarze
Bombell dnia 18 lipiec 2008 22:44:02
No to sie wam (Tobie) wycieczka uda³a smiley a¿ mi³o popatzreæ na takie widoki.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>