Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Po wy?cigu w Kaliszu Udostpnij
A wiêc po wy¶cigu i teraz ma³e podsumowanie.
Na start przyby³y 24 osoby i jak siê okaza³o odwiedzili nas go¶cie spoza Kalisza, a wiêc impreza wysz³a poza ramy lokalne. Rywalizacja odby³a siê na dystansie 30km dla mê¿czyzn i 12km dla kobiet. Najszybciej swoje dystanse pokonali Micha³ Putz oraz Malwina Dziechciarow. Rywalizacja w kategorii mêskiej przebiega³a pod znakiem zdecydowanej przewagi lidera oraz próbuj±cym dotrzymaæ mu kroku Marcinowi Andrzejewskiemu oraz Tomaszowi Wachowiakowi i jedynie oni przejechali zaplanowany dystans.

Pozostali zawodnicy musieli uznaæ ich przewagê i stracili do nich ponad jedno okr±¿enie. Najbardziej wyrównana rywalizacja odby³a siê w kategorii Master, w której decydowa³ finisz i zwyciêzca Jacek Biesiada wyprzedzi³ kolejnego zawodnika jedynie o 5 sekund. Nie oby³o siê równie¿ bez awarii, które zmieni³y niew±tpliwie wyniki. Przegranych oraz zwyciêzców zapraszamy na kolejne imprezy.
Dziêkujemy równie¿ Panu W³odzimierzowi Gilickiemu ze sklepu Gilcki Bike z Kalisza ul. Legionów 22 za pomoc w postaci nagród dla zwyciêzców.

Wyniki w kategoriach:

Kobiety:
1. Malwina Dziechcarow
2. Karolina Gaca

Juniorzy
1. Tomasz Wachowiak
2. Grzegorz Pi±tysek
3. Robert Konstanciak

Elita:
1. Micha³ Putz
2. Marcin Andrzejewski
3. Piotr Kêsicki

Masters:
1. Jacek Biesiada
2. Krzysztof Go³êbiak
3. W³odzimierz Zawadzki

autor: cup
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>