Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
GGPMTB #5 w Powidzu Udostpnij
Zapraszamy na "Dziki Wy¶cig Górski", który odbêdzie siê 12 pa¼dziernika w Powidzu ! Bêdzie to kolejna edycja Gniezno Grand Prix MTB wiêc bêdzie mo¿na walczyæ o punkty do klasyfikacji generalnej !
Wiecej informacji znajdziecie na PLAKACIE oraz w RGULAMINIE.
Aby dotrzeæ na miejsce startu nale¿y kierowaæ siê w Powidzu na Strza³kowo i 100m za remiz± stra¿ack± odnajdziemy znak na bia³ym tle kieruj±cy nas na Dzik± Pla¿ê. (Zobacz na mapie)
Potrzebni s± ludzie do obstawienia trasy! Bardzo prosimy o pomoc. Chêtnych prosimy o zg³aszanie siê na Forum lub bezpo¶rednio do Organizatora
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>