Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Fina? Gniezno Grand Prix MTB Udostpnij
Jak wszyscy ju¿ zapewne wiedz± 12 pa¼dziernika spotykamy siê na "Dzikim Wy¶cigu" w Powidzu, ale to wcale nie koniec naszego cyklu !
Zapraszmy na fina³ow± edycjê GGPMTB, która odbêdzie siê 19 pa¼dziernika oczywi¶cie w Gnie¼nie !

Zawody rozegrane zostan± na trasie wyznaczonej przy jeziorze Winiary, czyli jak za starych dobrych czasów, kiedy rozgrywane by³y Mistrzostwa Gniezna i Puchar Thule. Zachêcamy do zapoznania siê z Regulaminem zawodów.
Pamiêtajcie, ¿e macie jeszcze dwa wy¶cigi, aby zdobyæ punkty i przesun±æ siê w klasyfikacji generalnej.
Informujemy równie¿, ¿e przy okazji zawodów bêdzie mo¿liwo¶æ zapisania siê do GKKG.
Komentarze
beny1111 dnia 07 padziernik 2008 16:22:13
czy organizator wy¶cigu by móg³ pokazaæ gdzie bêdzie przebiega³a trasa na mapce internetowej?smiley
pozdrower i do zobaczenia w Powidzu smiley
thomson dnia 08 padziernik 2008 09:16:41
trasa bêdzie w lasku przy jeziorze, na mapce i tak nie bêdzie widaæ któr± ¶cie¿k± idzie trasa
beny1111 dnia 09 padziernik 2008 12:12:52
czyli zapowiada sie mi³a i zró¿nicowana trasa (zjazdy i podjazdy)?

smiley
beny1111 dnia 09 padziernik 2008 12:17:40
jeszcze zapomnia³em tam dopisaæ : bêdzie ona przebiega³a po tej asfaltowej drodze (rozchodzi mi sie o ta drogê, która kreza ca³e jezioro) ?

smiley
thomson dnia 09 padziernik 2008 15:57:05
By³em dzisiaj z Rudym na obje¼dzie trasy. Oczywi¶cie s± zjazdy i podjazdy jak na prawdziwy wy¶cig xc przysta³o, ale w³a¶ciwie trasa jest do¶æ p³ynna i przyjemna. Po asfalcie nie je¼dzimy. Naszkicowa³em mapkê trasy, ale nie sugerujcie siê ni± zbytnio, bo pewne elementy trasy s± jeszcze dyskutowane no i jest to tylko szkic. Link: http://www.thomson.easyisp.pl/gkkg/mapaxc.jpg
beny1111 dnia 09 padziernik 2008 16:15:16
dziêki bardzo

smiley
thomson dnia 10 padziernik 2008 20:49:29
Pojawi³ siê regulamin zawodów. Wszystkich zainteresowanych startem w zawodach prosimy o zapoznanie siê z nim.
thomson dnia 12 padziernik 2008 13:17:22
Uwaga! w zwi±zku z przeprowadzonymi konsultacjami w¶ród zawodników w regulaminie wprowadzono zmiany - zawodnicy kategorii Junior i Masters bêd± mieli do pokonania 5 okr±¿eñ.
Rudy dnia 12 padziernik 2008 15:35:50
Zdjêcia z Powidza - http://picasaweb.google.pl/ruddyfot/DzikiWyCigPowidz2008#5256289590946875122
Rudy dnia 12 padziernik 2008 15:36:33
Dok³adniej tu - http://picasaweb.google.pl/ruddyfot/DzikiWyCigPowidz2008#
thomson dnia 12 padziernik 2008 18:43:51
heh ostatnia fota wymiata smiley
thomson dnia 13 padziernik 2008 11:49:59
gigi - kwestia interpretacji, chociaz o starcie nie ma tam ani s³owa. Impreza zaczyna siê o 11 od zapisów. Start bêdzie ok 12.15
rfggf dnia 18 padziernik 2008 11:05:34
http://picasaweb.google.pl/KasiuniaSerce/Powidz12102008# zdjêcia z Powidza od Kasi, a ode mnie bêd± za jaki¶ czas smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>