Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
GGPMTB zako?czone Udostpnij
Nasz tegoroczny cykl zawodów przeszed³ ju¿ do historii. W ostatnim wy¶cigu - Cross-country Gniezno, w kategorii Elita pewnie zwyciê¿y³ Rados³aw Lonka. W¶ród pañ (dwóch) najszybsza by³a Gizela Rakowska, która trzy okr±¿enia przejecha³a w czasie 0:31:25. W kategorii Junior dominacjê potwierdzi³ Tomek Wachowiak pokonuj±c piêæ okr±¿eñ w czasie 0:36:10. Najszybszym Mastersem by³ Kazimierz Mal±g uzyskuj±c czas 0:37:10. Wyniki tutaj.
Wy¶cigiem tym zakoñczyli¶my walkê o punkty do klasyfikacji generalnej. W kategorii Elita oraz Masters walka trwa³a do samego koñca. W Elicie zwyciê¿y³ Andrzej Figaj pomimo nieukoñczenia ostatniego wy¶cigu, w Mastersach prezes GKKG - Dariusz £ukasiewicz. Klasyfikacjê generaln± znajdziecie tutaj.
Serdeczne podziêkowania dla Sklepu Rowerowo-sportowego ATUT za ufundowanie nagród, oraz dla Harcerskiego Klubu Ratowniczego, który zapewni³ zabezpieczenie medyczne imprezy.
W najbli¿sz± niedzielê zawody w Kaliszu, a ju¿ w styczniu spotkamy siê na kolejnym zimowym wy¶cigu !
Komentarze
rfggf dnia 19 padziernik 2008 15:51:48
Proszê bardzo,zdjêcia tutaj,dziêki uprzejmo¶ci Kasismiley
http://picasaweb.google.pl/karrlajn/GnieznoFina#
Fajnie by³o,podoba³o nam siê smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>