Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Film z Cross-Country Gniezno 2008 Udostpnij
Gangsta Film Studio prezentuje krótki materia³ z zakoñczenia ubieg³orocznego cyklu Gniezno Grand Prix MTB. Mi³ego ogl±dania !

Gniezno Grand Prix MTB from thomson on Vimeo.

Prosimy o oddawanie g³osów w ankiecie !
Komentarze
Bombell dnia 02 stycze 2009 15:11:44
Ogólnie rzecz bior±c to bardzo rzadko widujê filmiki o tematyce xc. Po pocz±tku filmu cudów siê nie spodziewa³em, troszkê przyd³ugi ale jak us³ysza³em muzykê od razu mi siê spodoba³o i za to plus smiley W filmie dynamiki na pewno nie brakowa³o, parê fajnych ujêæ no i sam monta¿ na wysokim poziomie sprawiaj±, ¿e bardzo pozytywnie odebra³em film smiley
sebekfireman dnia 02 stycze 2009 16:14:14
Rozumiem ¿e w sezonie 2009 ka¿da edycja doczeka siê takiego klipu video smiley
Rudy dnia 02 stycze 2009 19:13:29
A da³oby radê umie¶ciæ wersjê w pe³nej rozdzielczo¶ci do ¶ci±gniêcia? smiley
thomson dnia 02 stycze 2009 19:18:17
Wersja w pe³nej rozdzielczo¶ci ma 500mb :/ Nasz serwer tego nie ud¼wignie a i ¶ci±ganie czego¶ takiego raczej mija sie z celem.
Jak zalogujesz sie na Vimeo.com to mo¿esz tam pobraæ na dysk t± wersjê, która jest w necie ( ok.23mb ).
cup dnia 02 stycze 2009 20:53:27
a my nie s³yszeli¶my muzyki ;(
thomson dnia 02 stycze 2009 21:27:13
cup - u mnie i nie tylko u mnie wszystko gra wiêc to musi byæ co¶ z twoim kompem...
cup dnia 02 stycze 2009 22:23:09
Naprawionesmiley Muzyka zacnasmiley
rfggf dnia 03 stycze 2009 11:16:31
ha ha g³o¶niki nam siê od³±czy³y ;p
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>