Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Memoria³ M.Wawrzyniaka i Z.Jêdrzejczaka Udostpnij
Dnia 1.02.2009 w okolicy Poznañskiej cytadeli odby³ siê memoria³ Marka Wawrzyniaka i Zbigniewa Jêdrzejczaka, upamiêtniaj±cy ubieg³oroczny wypadek. Wybra³em siê tam razem z Radkiem.

Pogoda by³a wy¶mienita. ¦nieg padaj±cy od poprzedniego dnia do koñca pierwszej po³owy zawodów, bardzo „urozmaici³” trasê, ale jednak to mia³y byæ zawody prze³ajowe. Trasa by³a p³aska z wieloma ostrymi zakrêtami. Skutecznie urozmaica³ j± stromy podbieg (gdzie niektórzy zsuwali siê w dó³ zamiast podchodziæ), schody zlokalizowane w okolicy po³owy okr±¿enia oraz warstwa lodu schowana w niektórych miejscach pod ¶niegiem.
Radek wystartowa³ wy¶mienicie – w masterach by³ czwarty (pierwszy na góralu, pud³o zajêli prze³ajowcy). Mnie niestety zawiód³ sprzêt (ale do mety turystycznie dojecha³em ;) ). Na koniec pierwsza pi±tka w ka¿dej kategorii zosta³a nagrodzona pami±tkowymi statuetkami.

Wyniki: http://www.nata.karolin.pl/gogolmtb/wyniki.pdf

Autor: Rudy
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>