Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Kujawia XC My¶lêcinek Udostpnij
Dnia 22 marca pogoda nie zachêca³a do wyj¶cia na rower. Nie przeszkodzi³o to jednak ponad setce zawodników i zawodniczek w wystartowaniu w pierwszej w tym roku edycji Kujawia XC, która odby³a siê w My¶lêcinku. Trasa by³a bardzo urozmaicona. Znajdowa³o siê na niej du¿o podjazdów, sporo ciekawych zjazdów, a tak¿e p³askie odcinki pozwalaj±ce trochê odsapn±æ.
Gniezno w kategorii masters reprezentowa³ Radek Jaskulski. Zaj±³ dobre szóste miejsce – po wy¶cigu powiedzia³, ¿e gdyby wy¶cig nie by³ skrócony (z powodu ulewy) oraz gdyby nie przesadzi³ z treningami w ostatnim tygodniu to wynik by³by du¿o lepszy.
W kategorii elita wystartowali £ukasz oraz Piotr Putz. Panowie pojechali na miarê swoich obecnych mo¿liwo¶ci. Ca³y wy¶cig przejechali p³ynnie, bez wiêkszych problemów.
Najm³odszy z Gnie¼nian – Tomek Wachowiak, startuj±cy w kategorii junior przejecha³ ca³y wy¶cig w miarê równo. Jak sam mówi: „nie wysz³o za szybko, ale nastêpnym razem bêdzie lepiej”. :)
Kto nie by³ niech ¿a³uje! ZDJÊCIA i WYNIKI
Komentarze
rajdek dnia 23 marzec 2009 22:51:33
Pierwszy raz przekona³em siê ¿e mo¿na przegrac wy¶cig przed startem.Dzieñ wcze¶niej rozmawia³em z Andrzejem Figajem(gratuluje super miejsca!!!) i nastraszy³ mnie ¿e trasa jest bardzo trudna z karko³omnymi zjazdami i nockê mia³em z g³owysmiley.Na miejscu okaza³o siê ¿e w torbie z ciuchami s± spodenki ale trzy pary krókich(+5stopniC) na szczê¶cie Tomek poratowa³ mnie nogawkami (DZIÊKI) i pojecha³em objechac trasê , wszystko OK nieby³o a¿ tak strasznie smileysmileysmiley.Na starcie przeci±gne³o siê , zd±rzy³em zmarzn±c , potem nie mog³em siê rozkrêcic i jak zacze³em jechac to skrócili wy¶cig ale w niedzielê jest Puszczkowosmiley i to jest cel na ten tydzieñ a potem cytadela i ...smiley
Matii dnia 25 marzec 2009 12:32:30
No super ze jednak ktos gdzies jezdzi i sie pokazuje-szkoda tylko ze nie pod szyldem GKKG, Radka rozumiem bo firma i zalezy mu na pokazaniu "loga" ale Tomek chyba nigdzie nie zlozyl podpisu pod jakas firma wiec czemu nie GKKG?
Rudy dnia 25 marzec 2009 16:30:32
Nie poda³em gkkg z rozpêdu i zapomnienia. Przy nastêpnych startach równie¿ nie bêdê raczej startowa³ jako gkkg, poniewa¿ podpis bêdzie z³o¿ony na dniach smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>