Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Thule Cup Cytadela Udostpnij
5 kwietnia na Poznañskiej cytadeli odby³a siê pierwsza tegoroczna edycja cyklu Thule Cup. Trasa jak co roku wymaga³a dobrego przygotowania kondycyjnego, a tak¿e sprzêtowego. Wiele osób mia³o problemy z jednym jak i drugim – przebite dêtki, zerwane ³añcuchy czy fatalnie dzia³aj±ce przerzutki. Ka¿dy wy¶cig przyniós³ wiele emocji.
Po zaciêtej walce w elicie zwyciê¿y³ Radek Lonka, znany nam ze startów w GGPMTB. Najszybszym masterem okaza³ siê Tadeusz Korzeniewski.
Gniezno i okolice reprezentowali:
-w kategorii elita: Micha³ Putz (10 miejsce), £ukasz Putz (19 miejsce), Patryk Franc
-w masterach (tych najm³odszych ;) ): Radek Jaskulski (9 miejsce)
-w juniorach: Tomek Wachowiak (7 miejsce)
Wyniki   Zdjêcia w galerii

Kolejne wy¶cigi ju¿ za nieca³e dwa tygodnie! Mio Fijifilm Bike Maraton we Wroc³awiu, oraz Powerade MTB Marathon w Murowanej Go¶linie. Serdecznie zachêcamy do startów !
Autor: Rudy
Komentarze
cup dnia 07 kwiecie 2009 21:41:26
Ja równie¿ zachêcam do startówsmiley
A tu http://picasaweb.google.pl/karrlajn/ZdjeciaPoznan# kilka(set)smiley zdjêæ od naszego najlepszego fotografa, towarzysz±cego nam na imprezach czyli Karrlajn
rfggf dnia 14 kwiecie 2009 18:48:13
<wstydni¶> smiley ja równie¿ zachêcam smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>