Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Dêbówiec 5 lipca ! Udostpnij
W zwi±zku z "sezonem na wy¶cigi" i bardzo napiêtym kalendarzem wielu zawodników, jeste¶my zmuszeni kolejny raz zmieniæ termin wy¶cigu na Dêbówcu. Tym razem tylko o jeden dzieñ.
DÊBÓWIEC 2009 odbêdzie siê w niedzielê 5 lipca

Zapisy jak zwykle w barze Ró¿a od 10.00 do 11.30. Start godz. 12.00.

Trasa ma d³ugo¶c 16.1 km. Kategoria M³odzik i kobiety jad± 1 pêtlê. Elita, Junior i Masters 2 pêtle lecz jest mo¿liwo¶c zakoñczenia wy¶cigu po 1 petli i zawodnik zostanie sklasyfikowany za ostatnim zawodnikiem jadêcym 2 pêtle.
Trasa jest bardzo bardzo ³atwa na jednej pêtli s± trzy d³ugie, ale ³agodne podjazdy. Nawierzchnia - asfalt przy starcie i mecie, piach, szuter, trawa i nowo¶c na naszych trasach - 700m kocich ³bów - stary bruk.
Regulamin
Przypominamy, ¿e sta³ych bywalców obowi±zuj± te same numery startowe co na Winter Race i Dzikim Wy¶cigu !
Zapraszamy !
Komentarze
mihalw28 dnia 24 czerwiec 2009 19:36:58
Gdzie znajduje siê ta miejscowo¶æ, w której odbêdzie siê wy¶cig?smiley (w okolicy s± 2 o tej samej nazwie.)
mihalw28 dnia 24 czerwiec 2009 19:38:01
Ju¿ wiem -> obejrza³em mapkê.
rfggf dnia 27 czerwiec 2009 17:17:30
powiecie mi jak dojechaæ do tego baru?jadê od strony S³upcy
thomson dnia 27 czerwiec 2009 18:01:32
Zaznaczy³em na mapce. Jad±c ulic± Orcholsk± po przejechaniu przez wiadukt (zaraz za nim) skrêcasz w prawo i jeste¶ ju¿ prawie przed barem.
http://maps.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&hl=pl&msa=0&msid=106036969942888440859.00046d147fc490a4ef698&ll=52.557516,17.617693&spn=0.034753,0.076818&z=14
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>