Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Kolejny Dêbówiec za nami Udostpnij
Dêbówiec zawsze kojarzony by³ z piachem. G³ównie za spraw± odcinka zaraz po starcie. W tym roku start usytuowany by³ gdzie indziej, a zamiast piachu na trasie mieli¶my trochê b³ota + obowi±zkow± k±piel w ka³u¿y. To nie koniec zmian, w tym roku zosta³ wyd³u¿ony dystans co dla niektórych by³o spor± niespodziank±. Na starcie stawi³o siê 21 zawodników i 1 zawodniczka. Zwyciê¿yli faworyci. Pe³ne wyniki znajdziecie tutaj - WYNIKI. Na Dêbówcu spotykamy siê tradycyjnie za rok, natomiast w tym roku czekj± nas jeszcze cztery imprezy z cyklu GGPMTB - szczegó³owe informacje o kolejnym wy¶cigu wkrótce.
[ Generalka po Dêbówcu ] [ Zdjêcia ]
Komentarze
rfggf dnia 05 lipiec 2009 22:54:13
ma³a poprawka co do wyników,mój numer to 150 smiley
fajnie by³o,ka³u¿a najlepsza. no i je¿ynysmiley
jOzzy dnia 08 lipiec 2009 15:08:42
Chcia³em sobie poogl±daæ zdjêcia z Dêbówca, a zw³aszcza z trasy wy¶cigu, a tu krótko mówi±c "sza³u ni ma"
Czy nale¿y to rozumieæ, ¿e nie ma wiêcej zdjêæ ?
cup dnia 08 lipiec 2009 15:11:17
Niewielu fotografów nas dopingowa³o, wiec mo¿e byæ problem ze zdjêciamismiley
A co z punktami za Maraton, dla takich jak Sebek, którzy w nim równie¿ startowali??
thomson dnia 08 lipiec 2009 15:30:08
Ze zdjêciami ogólnie raczej lipa. Mo¿e dojdzie co¶ z finiszu bo widzia³em tam kogo¶ z aparatem.

Punkty Sebkowi oczywi¶cie siê nale¿± i zosta³y ju¿ dodane. Nie mam pojêcia dlaczego gdy wpisze "Je¿ewski" w wynikach maratonu to nic nie wyskakuje... dlatego s±dzi³em, ¿e nie startowa³ w maratonie. Sorry.
sebekfireman dnia 08 lipiec 2009 16:19:53
O proszê! A mia³em pisaæ ¿e jak bêd± robione poprawki to ¿eby u mnie uwzglêdniæ punktacje z maratonu, ale widzê ¿e ju¿ siê wszystko za³atwi³o! Dziêki!
rfggf dnia 12 lipiec 2009 20:23:20
szkoda,¿e nie by³o zdjêæ z jazdy przez ka³u¿ê...smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>