Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
W bydgoskich lasach - Thule Cup Udostpnij
Ju¿ drugi raz w tym roku trafiamy na trasy w okolicach Bydgoszczy i jest to po raz kolejny XC w My¶lêcinku, gdzie 21 czerwca rozegrano Mistrzostwa Miasta, zaliczane do cyklu Thule Cup. Trasa znów bardzo ciekawa i mi³o by³o nam znowu tam zawitaæ, tym razem Agpol Team dotar³ na miejsce w mocno okrojonym sk³adzie, gdy¿ by³a to wyprawa typowo rodzinna i we trójkê walczyli¶my w wy¶cigu elity. No i wszystko by³oby super, bo i pogoda dopisa³a, ogrzewaj±c nas s³oñcem, a trasa jak zwykle pe³na technicznych sekcji pozwala³a sprawdziæ swoje umiejêtno¶ci, gdyby nie sprzet, który mnie akurat tego dnia zawodzi³ na ca³ej linii i uprzykrza³ jazdê i uniemo¿liwi³ walkê o lepsz± lokatê. Ale i tak zadowoleni z mi³ego wyjazdu i najedzeni pysznym poczêstunkiem po wy¶cigu wracali¶my z u¶miechem do domu.
A oto nasze wyniki:
Micha³ Putz - 6 miejsce ; £ukasz Putz - 10 miejsce ; Piotr Putz - 12 miejsce
Galeria zdjêæ
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>