Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Kolejna edycja za nami Udostpnij
Pierwszy w historii GKKG wy¶cig na orientacjê przeszed³ do historii. Na starcie stawi³o tylko 14 ¶mia³ków, ale s³aba frekwencja by³a chyba jedynym minusem tej imprezy. Dopisa³a pogoda, wszyscy dojechali do mety, wszyscy zadowoleni. Najszybciej wszystkie punkty odnalaz³ Robert Zabel i to on ze znakomitym czasem 02:00:00 wygra³ w kategorii Elita. Na uwagê zas³uguj± równie¿ rezultaty w kategorii Junior, gdzie Micha³ Waszak prze³ama³ wreszcie dominacjê Tomka Wachowiaka wyprzedzaj±c go o ponad minutê.

W GALERII znajdziecie zdjêcia z imprezy autorstwa Pani Mi³ki Olejnik, a pe³ne wyniki TUTAJ.

Komentarze
sebekfireman dnia 29 sierpie 2009 19:46:11
Impreza super - szkoda ¿e tak ma³o osób wystartowa³o, gdy¿ zabawa by³a naprawdê bardzo fajna!
beny1111 dnia 01 wrzesie 2009 07:37:42
Je¶li kto¶ by chcia³ poogl±daæ to zapraszam :
http://www.youtube.com/watch?v=I3wO9_B9KpU&eurl=http%3A%2F%2Fmaks%2Ebikestats%2Epl%2Findex%2Ephp%3Fdid%3D224427&feature=player_embedded
(film nie mojego autorstwa) pozdrower smiley
kolarz-marko dnia 06 wrzesie 2009 12:16:00
Pragnê przypomnieæ, ¿e 26 wrze¶nia s± Micha³ki, bêdzie ma³a frekfencja.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>