Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Fina³ GrandPrix - 11 pa¼dziernika Udostpnij
W niedzielê w kameralnym gronie rozegrali¶my kolejne zawody z cyklu Apgol Gniezno GrandPrix MTB. Tym razem ¶ciganie odbywa³o siê na czas po miejscami trudnej trasie wokó³ jeziora w Jankowie Dolnym. Najlepszy czas wykrêci³ £ukasz Putz, przejechanie dwóch okr±¿eñ zajê³o mu nieco ponad 38 minut. Linki do pe³nych wyników,zdjêæ oraz uaktualnionej Klasyfikacji Generalnej znajdziecie w panelu obok.

Kolejna, a zarazem ostatnia w tym roku edycja GGPMTB odbêdzie siê ju¿ 11 pa¼dziernika. Tak jak w zesz³ym roku bêdzie to wy¶cig Cross-Country nad Jeziorem Winiary w Gnie¼nie. Nie zmarnujcie ostatniej szansy na zdobycie punktów do generalki ! Przypominamy, ¿e dla najlepszych zawodników naszego cyklu, firma AGPOL przygotowa³a cenne nagrody !
Komentarze
rfggf dnia 30 wrzesie 2009 18:45:28
a mnie w wynikach nie ma?smiley
thomson dnia 30 wrzesie 2009 19:01:11
sorry, juz jestes :]
marek_m dnia 04 padziernik 2009 15:56:54
Trasa w finale bêdzie tak jak w zesz³ym roku??
thomson dnia 04 padziernik 2009 16:18:50
Trasa jest poprowadzona po tym samym terenie wiêc miejscami pokrywa siê z zesz³oroczn±, w kilku miejscach jedziemy w przeciwnym kierunku, ale s± te¿ nowe odcinki.
Wed³ug mojego licznika pêtla ma 2770m.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>