Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
ZEBRANIE KLUBOWE ! Udostpnij
Informujemy, ¿e dnia 9 pa¼dziernika (pi±tek) odbêdzie siê ZEBRANIE klubowe. Miejsce i czas: Gimnazjum Nr 3, Gniezno ul.Paczkowskiego, godz. 17.00 - 19.00.

Zapraszamy wszystkich cz³onków i sympatyków klubu oraz osoby zainteresowane cz³onkostwem.


W planie omówienie bie¿±cej, a przede wszystkim przysz³ej dzia³alno¶ci klubu.
Komentarze
cup dnia 06 padziernik 2009 21:09:34
Trochê dziwny termin, bo czê¶æ cz³onków ma kawa³ek, ¿eby dotrzeæ na spotkanie i szkoda, ¿e nie odbêdzie siê w sobotê, bo pewnie wtedy frekwencja by³aby wiêksza.
rfggf dnia 07 padziernik 2009 05:25:24
nie da siê przesun±æ chocia¿ na t± godzinê 19?ja mam zajêcia do 16.30 w Poznaniu, wiêc jest to fizycznie niemo¿liwe,¿ebym siê zjawi³a smiley
thomson dnia 07 padziernik 2009 12:15:22
Termin wynika z tego, ¿e w sobotê Gimnazjum nieczynne i nie mieliby¶my sali, a w pi±tek o 19 musimy skoñczyæ bo zamykaj±. Przybywajcie jak najwcze¶niej mo¿ecie i tyle. Nie bêdzie kar za spó¼nienie smiley
rfggf dnia 07 padziernik 2009 17:20:26
okaza³o siê,¿e zajêæ nie ma,czyli,¿e postaram siê byæ punktualnie, o ile nie zgubiê siê w Gnie¼nie.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>