Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Agpol Gniezno GrandPrix MTB 2009 zakoñczone ! Udostpnij
GGPMTBZakoñczyli¶my tegoroczny cykl zawodów AGPOL Gniezno GrandPrix MTB. W finale udzia³ wziê³o 20 zawodników i 2 zawodniczki. Jesienna aura i wymagaj±ca trasa dawa³y siê we znaki, ale wszyscy dzielnie walczyli o wysokie lokaty oraz ostatnie punkty do klasyfikacji generalnej. Pe³ne wyniki znajdziecie tutaj.
Po wrêczeniu nagród przyszed³ czas na uhonorwanie zwyciêzców Klasyfikacji Generalnej.
W Elicie zwyciê¿y³ faworyt - Micha³ Putz wyprzedaj±c Rados³awa Lonke o 20 punktów. W kategorii Junior niekwestionowane zwyciêstwo odniós³ Tomasz Wachowiak. W najm³odszej kategorii - M³odzik najwiêcej punktów uzbiera³ Szymon Bere¼nicki. Najwytrwalsz± zawodniczk± okaza³a siê Karolina Gaca. Natomiast w Mastersach po wyrównanej walce zwyciêstwo odniós³ Grzegorz Napiera³a. Pe³na Klasyfikacja Generalna tutaj.
Gratulujemy i ju¿ teraz zapraszamy na przysz³oroczne, gnie¼nieñskie wy¶cigi rowerowe. Serdecznie dziêkujemy firmie AGPOL, która wspiera³a ca³y cykl GGPMTB 2009.

Galeria zdjêæ (1) Galeria zdjêæ (2)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>