Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Gala Rowerowa - Gniezno 2009 Udostpnij
W dniu 23. listopada odbêdzie siê uroczysta GALA ROWEROWA, na której chcieliby¶my przedstawiæ i podsumowaæ osi±gniêcia i wydarzenia, jakie mia³y miejsce w roku 2009 w gnie¼nieñskim kolarstwie. Nie zabraknie oczywi¶cie planów na przysz³o¶æ, którymi postaramy siê zainteresowaæ zaproszonych go¶ci, a bêd± nimi m.in. przedstawiciele w³adz lokalnych i s³u¿b pañstwowych, przedsiêbiorcy oraz osobisto¶ci z wielkopolskiego ¶wiata rowerowego. Gwo¼dziem programu bêdzie prezentacja AGPOL Team-u, którego apetyt na sukcesy nieustannie ro¶nie, a plany na nastêpny sezon s± bardzo ambitne.

W organizacji Gali pomaga nam Hotel NEST i to w³a¶nie tam bêdzie mia³o miejsce to, pierwsze w historii Gniezna takie wydarzenie.
Komentarze
prezes dnia 14 listopad 2009 22:46:55
o której godz jest gala bo nie widze . Im wiecej Nas bedzie tym lepiej PRZYBYWAJCIE !
thomson dnia 14 listopad 2009 22:49:35
17.00 !
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>