Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Rowerowego Nowego Roku ! Udostpnij
¯yczymy Wam aby ten nowy rok przyniós³ wiele sukcesów, tych wymarzonych i tych zupe³nie niespodziewanych !

Przypominamy, ¿e zgodnie z tradycj±, odbêdzie siê Klubowe Spotkanie Noworoczne - niedziela 3. stycznia 2010 godz. 11.00 Rynek. Na spotkanie zapraszamy oczywi¶cie wszystkich mi³o¶ników dwóch kó³ek z Gniezna i okolic.
Zainteresowanych cz³onkostwem w GKKG informujemy, ¿e spotkanie bêdzie okazj± do z³o¿enia deklaracji cz³onkowskich.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>