Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Info GP 2010 Udostpnij
GGPMTB_2010Pierwszy wy¶cig z tegorocznego cyklu ju¿ 21 lutego ! Pierwszy raz od baaardzo dawna odbêdzie siê w Gnie¼nie wy¶cig prze³ajowy. Impreza otrzyma³a rangê Otwartych Mistrzostw Gniezna w Kolarstwie Prze³ajowym. Nie ma ¿artów. Ju¿ dzi¶ prezentujemy orientacyjn± mapkê trasy >.

Ca³y czas pracujemy nad nowym regulaminem klasyfikacji generalnej Gniezno GrandPrix MTB 2010. Wa¿n± informacj± jest to, ¿e zostanie zwiêkszona ilo¶æ kategorii wiekowych, w jakich bêdzie prowadzona klasyfikacja. Bêd± one nastêpuj±ce : M³odzik, Junior M³odszy, Junior, Elita, Masters I (30-40lat), Masters II (powy¿ej 40 lat), Kobiety I (do 30 lat), Kobiety II (powy¿ej 30lat).
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>