Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sobotnia Szosa Udostpnij
GKKGChcieliby¶my zachêciæ innych mi³o¶ników dwóch kó³ek do wspólnej jazdy z GKKG. Nie tylko na góralach ! W najbli¿sz± sobotê (20.03) spotykamy siê o godz. 11.00 na gnie¼nieñskim rynku. W planach szosowa przeja¿d¿ka spokojnym tempem (60-100km). ZAPRASZAMY !
Komentarze
rajdek dnia 19 marzec 2010 18:29:31
Mam nadziejê ¿e uda siê wprowadzic now± tradycjê spotkañ w gkkg . Jutro bedziemy z Dawidem , Zapraszam smileysmiley
rajdek dnia 26 marzec 2010 17:11:35
Chc±c podtrzymac tworzenie nowej tradycji spotkañ SZOSOWYCH 27.03 równierz planujemy spotkanie na rynku o 11.00 (bez wzglêdu na pogodê) . Postaramy siê z Dawidem przybyc lecz nie liczcie ze jutro pojedziemy jako¶ szczególnie d³ugosmileysmiley poniewa¿ w niedziele jedziemy do Puszczykowa na Thule Cup - Wielkop. Liga Masters(nareszcie jakie¶ sciganie smiley)
Dawid Marosz dnia 02 kwiecie 2010 06:15:52
Praktycznie mamy ju¿ ¦wiêta, co oczywi¶cie nie oznacza, ¿e odpoczywamy. Jutro (3.04) spotykamy siê na rynku o 11.00 celem turystycznego smiley objechania pêtli zbli¿aj±cego siê wielkimi krokami szosowego wy¶cigu w Mogilnie.
rajdek dnia 03 kwiecie 2010 19:01:57
Dzi¶ 03.04 (chyba Wielka Sobota bo nosili jedzenie w koszykach) pojechali¶my korzystaj±c z piêknej pogody (ostatnie 3km)smiley na pêtlê wy¶cigu w Mogilnie .Podjazdy jak by³y tak s± smileysmileylecz pozwijali asfalt miejscami . Podziwiali¶my £ukasza, który pu¶ci³ siê z nami na góralu .
85km ze ¶red. 30 km/hsmiley
cup dnia 03 kwiecie 2010 19:54:52
Dziêki za niez³y trening smiley
Wysz³o mi w sumie 115 km ze ¶redni± prawie 28km/h. Muszê jeszcze kiedy¶ powtórzyæ taki trening i pêdziæ znów za wami góralem 35 km/h w¶ród pól smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>