Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Koszulki klubowe Udostpnij
Prezentujemy projekt klubowych koszulek, w jakich cz³onkowie GKKG bêd± je¼dziæ w tym sezonie.

¦wie¿e informacje na forum >
Komentarze
rradek1985 dnia 14 kwiecie 2010 11:51:35
Mnie siê podoba, trzeba bêdzie zapisac siê do klubusmiley
thomson dnia 14 kwiecie 2010 15:06:09
Kto chce za³apaæ siê na pierwsz± partiê koszulek, musi zapisaæ siê i op³aciæ roczn± sk³adkê do dnia 21.04.2010.
Lisekkk dnia 14 kwiecie 2010 15:30:32
Super, Super, Super. Podobno za dodatkow± op³at± bêd± spodenki. Jakby co zamawiam.
Matii dnia 14 kwiecie 2010 19:55:42
Witam, projekt koszulki jest ok! pytanie czy jest to wzór dla wszystkich? czy tylko dla Naszych zawodników? Jak dla mnie najwa¿niejsze, ¿e s± bardzo dobrze widoczne nie ma nat³oku reklam i s± stonowane kolory + za du¿y adres "www" klubu, ale trochê mo¿e zmieni³ bym przedni± czê¶æ - powiêkszy³bym logo GKKG i zmieni³ rozmieszczenie poszczególnych reklam - no ale to takie moje sugestie. Je¶li ten wzór przejdzie to popieram i akceptujesmiley
rfggf dnia 14 kwiecie 2010 22:46:13
Dobrze to wygl±da!smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>