Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
GKKG podczas Dni Gniezna Udostpnij
Tegoroczne "Dni Gniezna" odbywaj± siê pod has³em "¯yj zdrowo, na sportowo", w zwi±zku z tym nie mo¿e nas zabrakn±æ podczas ich obchodów. W sobotê 8 maja na Placu ¦w. Wojciecha, Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego pojawi siê ze swoim stoiskiem, na którym ka¿dy chêtny bêdzie móg³ spróbowaæ swoich si³ na profesjonalnym trena¿erze kolarskim. Natomiast na g³ównej scenie zaprezentuje siê elita naszego klubu - AGpol Team GKKG, którego cz³onkowie poprowadz± nastêpnie Rajd Rowerowy po okolicach Gniezna. ZAPRASZAMY !
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>