Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sezon DH pó¼no rozpoczêty Udostpnij
Wreszcie stopnia³ ¶nieg, nie by³o ¿adnego maratonu i uda³o siê zorganizowaæ transport. Pierwszy wypad downhillowy w tym roku zaliczony. Wypad oczywi¶cie do mojego ulubionego Spindlerowego Mlyna. Móg³bym tutaj kolejny raz rozpisaæ siê na temat jak to u Czechów jest fajnie, a u nas do d..., ale sobie podaruje. Napisze tylko, ¿e w Spindlu powsta³a nowa trasa dh, a stara zosta³a znacz±co zmodyfikowana. Ruszy³a te¿ przyzwoicie wyposa¿ona wypo¿yczalnia rowerów Treka. BikePark z prawdziwego zdarzenia. Pogodê mieli¶my wymarzon± wiêc skusili¶my siê na ma³± sesjê zdjêciow± - GALERIA. Podsumowuj±c - dwa dni, 19 zjazdów i mnóstwo frajdy.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>