Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Rowerowe szaleñstwo w Skorzêcinie Udostpnij
Ju¿ na najbli¿szy weekend zapraszamy wszystkich do O¶rodka Wypoczynkowego w Skorzêcinie na szalon±, rowerow± imprezê. Tego jeszcze u nas nie by³o - konkurs trików Dirt Jump oraz gwó¼d¼ programu - wieczorne SKOKI DO WODY ! Zawodnicy walczyæ bêd± o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Wszystko to, bêdzie mia³o miejsce w sobotê 10 lipca, tu¿ obok Hotelu Nad Jeziorem Bia³ym. Po zawodach impreza przy grillu i muzyce do bia³ego rana. Spó¼nialscy oraz t³umy wczasowiczów bêd± mieli okazjê obejrzeæ popisy uczestników sobotnich konkursów równie¿ w niedzielê. ZAPRASZAMY !

UWAGA - Planowane wcze¶niej na niedzielê Wy¶cigi Sprinterskie NIE ODBÊD¡ SIÊ ze wzglêdu na zbyt du¿e zat³oczenie o¶rodka wypoczynkowego w Skorzêcinie oraz zwi±zan± z tym mo¿liwo¶æ wyst±pienia problemów z dojazdem do miejsca zawodów.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>