Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
ustawka FR Udostpnij
W sobotê 4.06 pó¼nym popo³udniem na torze bêdzie mia³a miejsce ma³a imprezka. Poza jazd± i skokami przewidujemy jeszcze inne atrakcje takie jak ognisko, jakie¶ piwo bezalkoholowe ;) i oczywi¶cie mi³± atmosferê. Podobno ma siê pojawiæ sam Czaja, którego nie by³o u nas ju¿ bardzo d³ugo. Wszystkich chêtnych zapraszamy!
Komentarze
budyn dnia 02 czerwiec 2005 10:34:04
hehehhehe...smiley jak co¶ bêdziesz wiêcej wiedzia³ to napisz o której godzinie.... JO£
thomson dnia 03 czerwiec 2005 20:17:27
zaczynamy cos po 19.00
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>