Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Nasi w kadrze Polski !!! Udostpnij
Puchar Polski w maratonach MTB klasyfikuj±cy do wyjazdu na Mistrzostwa ¦wiata dobieg³ koñca. Walka od samego pocz±tku do ostatniego wy¶cigu by³a niesamowicie zaciêta, a poziom rywali bardzo wysoki. ¦wiadczy o tym fakt, ¿e na rywalizacje zdecydowa³a siê zawodowa grupa kolarska Mróz Active Jet. Jednak¿e nie tylko Ci zawodnicy starali siê o start w Mistrzostwach ¦wiata. W Pucharze bra³a udzia³ ca³a czo³ówka polskich maratoñczyków niestety tylko 3 najlepszych zawodników mia³o mo¿liwo¶æ wyjazdu do niemieckiego St.Wendel.

W tej pasjonuj±cej rywalizacji jednemu z naszych podopiecznych - Micha³owi Putzowi, uda³o siê wywalczyæ kwalifikacje do kadry Polski, która w sk³adzie 6 osób (3 kobiety i 3 mê¿czyzn) wyjedzie do Niemiec na Mistrzostwa ¦wiata!

Bardzo dobrze rywalizacje zakoñczyli równie¿ nasi juniorzy, którzy walczyli o mo¿liwo¶æ wyjazdu na zgrupowanie wraz z konsultacjami kierowanymi przez trenera polskiej reprezentacji - Andrzeja Pi±tka.
Oskar Pluciñski zaj±³ w tej rywalizacji pierwsze miejsce, a Tomasz Wachowiak by³ pi±ty. Obydwaj pojad± za tydzieñ do Zieleñca.
Oby wrócili z tego zgrupowania jeszcze mocniejsi.

Za Micha³a natomiast trzymajmy kciuki ju¿ 8 sierpnia !!!
Komentarze
thomson dnia 27 lipiec 2010 22:01:23
Ogromne gratulacje ! Podziwiam determinacjê w d±¿eniu do celu i trzymam kciuki za jak najlepszy wystêp na M¦.
jOzzy dnia 28 lipiec 2010 08:21:44
WIELKIE gratulacje ! ! !
Matii dnia 28 lipiec 2010 09:28:43
Wielkie Gratulacje!!!! i wierze w jak najlepszy wynik na M¦! trzymam kciuki!! p.s. Podziwiam! to ogromny sukces!
rradek1985 dnia 28 lipiec 2010 10:50:33
Jestem pod wra¿eniem! Gratutujê!!!
marek_m dnia 28 lipiec 2010 12:04:42
Wielkie uznanie teraz czekamy na podium . Brawo!!!!
Lisekkk dnia 28 lipiec 2010 16:27:01
Ogromne gratulacje.
mihalw28 dnia 28 lipiec 2010 17:12:13
Chylê czo³a i gratulujê!!
LosMisiakos dnia 30 lipiec 2010 10:25:26
Dziêki smiley
Trzymajcie kciuki!!!

Pozdrower
Micha³
rfggf dnia 02 sierpie 2010 13:36:31
Serdeczne gratulacje!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>