Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Problemy z wyjazdem na M¦ Udostpnij
Jak donosi portal MTBNEWS.PL polscy maratoñczycy, którzy maj± ¶cigaæ siê na Mistrzostwach ¦wiata napotkali na powa¿ne problemy, za którymi stoi oczywi¶cie PZKol, który podobno ma polskie kolarstwo wspieraæ. Poni¿ej fragment artyku³u z 6.08.2010 :
"...W St-Wendel maj± te¿ wystartowaæ Polacy, ale na razie nie ma ich na li¶cie zg³oszeniowej. Nieoficjalnie wiemy, ¿e na M¦ wyst±pi grupa Mróz Active Jet w sk³adzie Robert Banach, Bartosz Banach oraz Krzysztof Krzywy. Kolarze ci ju¿ wylecieli samolotem do Niemiec. Niestety w tym roku, mimo obietnicy PZKol., nie dosz³o do oficjalnego wyjazdu trójki liderów Pucharu Polski w maratonach (ponoæ z przyczyn finansowych), o czym zainteresowani zostali poinformowani zaledwie kilka dni temu! PZKol na pro¶bê zawodników mia³ zg³osiæ Przemys³awa Ebertowskiego (Subaru Trek Gdynia) i Micha³a Putza (AGpol Team) do mistrzostw, a sami zawodnicy pojechali na imprezê samodzielnie i czê¶ciowo na w³asny koszt..." [¼ród³o: mtbnews.pl]

O wyniku Micha³a na M¦ postaramy siê was poinformowaæ najszybciej jak siê da. Po jego powrocie poprosimy go równie¿ o relacjê. Trzymajcie kciuki !
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>