Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Rajd Ekologiczny 19.09.2010 Udostpnij
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego oraz
gnie¼nieñski oddzia³ Polskiego Klubu Ekologicznego
gor±co zachêcaj± do w³±czenia siê w obchody
Europejskiego Dnia Bez Samochodu !
Z tej w³a¶nie okazji w dniu
19 wrze¶nia odbêdzie siê rowerowy Rajd Ekologiczny.

Tym razem ca³± grup± wybierzemy siê do Le¶nictwa Go³a¼nia, gdzie czekaæ bêdzie wiele atrakcji.
Ruszamy punktualnie o 11.00 z gnie¼nieñskiego Rynku. Zapisy na Rajd od godz. 10.00.
Wpisowe wynosi tylko 3z³, a osoby poni¿ej 16 lat nic nie p³ac±.
W ramach wpisowego otrzymujesz:
- kie³baskê z ogniska
- mo¿liwo¶æ udzia³u w wielu konkursach
- mo¿liwo¶æ startu w rowerowym Wy¶cigu Dla Amatorów

Zabierz rodzinê i znajomych ! We¼ udzia³ w Rajdzie i spróbuj swoich si³ w Wy¶cigu, a przede wszystkim przemieszczaj siê EKOLOGICZNIE !

Do zobaczenia 19 wrze¶nia na gnie¼nieñskim Rynku !

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>